Tiedätkö, mitä teet tulevana kesänä? Niin minäkin. Mutta entä sitä seuraavana? Minä en, mutta moni muu tietää.

Tänä syksynä lääketieteen kandidaatin arvoja on taas jaettu sadoille ahkerille medisiinareille. Kandin arvo ja klinikkaan siirtyminen tuovat lääketieteen peruskoulutukseen kuuluvan harjoittelun, eli amanuenssuurin, ajankohtaiseksi. Kandihuumassa voi todellisuus kuitenkin iskeä päin näköä: suosittuihin työpaikkoihin ja suosituille erikoisaloille pitää olla yhteydessä jo ainakin vuosi ennen toivottua amanuenssuurin ajankohtaa. Kesätöitä sovitaan yhä aikaisemmin ja trendi ei ole ainakaan hiipumassa. Pahimmassa tapauksessa sinun pitäisi olla siis klinikan ylilääkäriin yhteydessä jo ennen kuin edes saat kandin arvoa tai olet nähnyt, saati tutkinut, yhtäkään potilasta. Miten tähän on menty?

Sana hyvistä työpaikoista kiirii, ja usein vanhempiin opiskelijoihin turvaudutaan tiedustellessa hyviä kesätyökokemuksia ja -paikkoja. Erityisesti suosituilla ja kehutuilla työpaikoilla on valintaetu, ja kilpailu siirtyy väistämättä medisiinarien keskuuteen. Tällä hetkellä käytännössä kuitenkin yhteydenottoajankohta on usein määräävin tekijä työntekijän valinnassa. Jotkut työpaikat linjaavatkin selkeästi, että valintoja tehdään esimerkiksi vasta vuodenvaihteen jälkeen, mutta tähän ei voi luonnollisestikaan kaikkia työpaikkoja velvoittaa. Osittain kilpailuun kesätyöpaikoista vaikuttaa myös tiettyjen erikoisalojen amanuenssuurien pakollisuus, kun kymmenet kandit yrittävät saada mahdutettua itseään juuri tiettyihin klinikkoihin kesämanuiksi tai -kandeiksi. Oman lukunsa hakuprosessiin tekee vielä sopimussairaalajaot sekä yliopistojen tai kandidaattiseurojen paikanvälitykset, minkä johdosta kaikki amanuenssuuripaikat eivät suinkaan ole kaikkien haettavissa.

Jollekin kesätöiden sopiminen 12, 18 tai 24 kuukauden päähän tuo mukavaa varmuutta elämään, mutta toiselle se voi tuntua ahdistavalta ajatukselta. Mitä jos en edisty opinnoissani riittävällä tahdilla? Mitä jos minulle tai läheiselleni tapahtuu jotain yllättävää? Mitä jos kiinnostunkin jostain toisesta erikoisalasta ja hakisin mieluummin kesätöihin sinne? Tämän vuoksi nykyistä tilannetta tulee tarkastella kriittisesti.

Medisiinariliiton marraskuun alussa yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa järjestämässä halloped-tapaamisessa amanuenssuurit puhuttivat paikalla olleita tiedekuntien edustajia sekä opiskelijoita. Sen lisäksi, että amanuenssuurien sopimiskulttuuri on lähes riistäytynyt käsistä, on amanuenssuurien pedagogisissa tavoitteissa ja sisällössä tarkentamisen varaa. Ensi vuonna onkin tarkoitus työryhmän kesken linjata, mikä on amanuenssuurin tarkoitus LL- tutkinnossa ja määritellä tarkemmat tavoitteet. Samalla toivottavasti pohditaan tapoja puuttua nykytilanteeseen, jossa amanuenssuureja sovitaan entistä aiemmin.

Kandien tekemät viransijaisuudetkaan eivät ole säästyneet ilmiöltä. Ei ole mitenkään tavatonta, että manukuukauden jälkeen sovitaan näppärästi sijaisuus seuraavalle kesälle. Mikäli menet suosittuun työpaikkaan tekemään amanuenssuuria esimerkiksi heinäkuussa, voi kuitenkin olla, että seuraavan kesän sijaisuudet on jo täytetty! Fakta on tällä hetkellä se, että vuoden 2018 sijaisuuksia ollaan jo ruvettu täyttämään kovalla tahdilla, ja suosituimmat paikat jo menneet. Toki työpaikkoja saa vielä aivan kesän kynnyksellä ja osittain jää täyttämättä, ja tähän tarpeeseen esimerkiksi vuokralääkäriyritykset vastaavat. Valitettavasti osa saattaa sopia myös useamman työpaikan, joista kesän lähestyessä valitsee mieluisimman. Tämä ei ole etenkään työnantajien, kyseisen kandin uran tai muiden, työpaikkaa vielä etsivien kandien näkökulmasta millään tasolla suotavaa.

Amanuenssuurien ja myös viransijaisuuksien haussa reiluus, avoimuus ja yhteiset pelisäännöt ovat tavoiteltavia asioita nykytilanteen ollessa verrattavissa villiin länteen. Muistetaan siis kollegiaalisuus myös kesätöitä tai sijaisuuksia hakiessa.