Opiskelujeni viides vuosi alkaa. Osa kanssaopiskelijoista on jo löytänyt unelmiensa erikoisalan; lisäksi moni pohtii ainakin alitajuisesti eri vaihtoehtoja. Olen minäkin erikoistumisvaihtoehtoja jo vähän selvittänyt, mutten vielä päätynyt mihinkään.

Erikoislääkärikoulutuksen tutkintomuotoisuus loppui, kun se siirtyi vuoden alussa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vastuulta Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Erikoislääkärikoulutus tullee muuttumaan. Kevään aikana aloitti kansallinen koordinaatiojaosto, jonka kautta erikoislääkärikoulutuksen hallinnointi ja muutokset etenevät. Kandit jos ketkä ovat asianosaisia erikoistumiskoulutuksen muutoksissa! Vaikka käytännön vaikutuksia erikoistumisen uudistuksella ei ole aivan lähitulevaisuudessa, on tärkeää, että muutosprosessissa ollaan aktiivisesti mukana. Suomen Medisiinariliitto seuraa ja vaikuttaa uudistuksen etenemiseen ja raportoi siitä kandidaateille. Medisiinariliitto on tehnyt ja jatkaa yhteistyötä erityisesti Lääkäriliiton kanssa asian tiimoilta.

Kandien kannalta kiinnostavinta uudistuksessa lienee, miten erikoistumaan hakeutuminen tulee jatkossa tapahtumaan. Aiemmin erikoistumisen hakuprosessin kriteereissä on ollut erikoisaloittain merkittävää vaihtelua. Tämänkin vuoksi koordinaatiojaoston tehtävänä on uudistaa erikoistumiseen hakeutumisen valintamenettely. Tavoitteet kuulostavat hyviltä: yhtenäistetään hakumenettelyjä ja asetetaan hakijat tasa-arvoiseen asemaan ja toisaalta ohjataan erikoistuvia lääkäreitä aloille, joissa erikoislääkäreistä on nyt tai tulevaisuudessa pulaa.

Syksyllä Medisiinariliiton tavoitteena on kuulla kandiseuroja erikoistumiskoulutuksen uudistuksesta. Haluamme kysyä kandidaateilta, mitä erikoistumisen uudistukselta toivotaan ja mitä siinä pelätään. Tavoitteena on laatia kandidaattien laajapohjaisesti tukema esitys asiaan. Seuraavina vuosina valmistuvilla, kuten myös minulla, saattaa olla edessään aivan uudenlainen erikoistumisen malli.

Otso Arponen

SML:n puheenjohtaja