Terveydenhuoltojärjestelmän korkeaa kattoa ja leveitä seiniä mietitään monissa pöydissä, mutta jääkö mikrotaso mittavan rakenneuudistuksen jalkoihin? Arjessa tehtävämme eivät juuri muutu. Potilaat saapuvat terveyskeskuksiin, poliklinikoille ja sairaaloihin aivan kuten ennenkin. Arjen virittämisessä huippuunsa tarvitaan jatkuvasti uusia oivalluksia. Tällaista ennakkoluulotonta pohtimista sekä uusien mallien kokeilemista tarvitaan sote-uudistuksesta huolimatta. Asioita vauhdittaaksemme perustimme oman terveydenhuollon tulevaisuutta pohtivan työryhmän.

Kirjoitukseni otsikko on lainattu ruotsalais-amerikkalaisen yrittäjän ja kirjailijan Frans Johanssonin kirjasta Medici-ilmiö – huippuoivalluksia alojen välimaastossa. Kirja kertoo 1400-luvun Firenzessä vaikuttaneesta Medicin pankkiirisuvusta, joka saattoi yhteen eri tieteen ja taiteen alojen harjoittajia. Yhdessä vietetty aika synnytti aivan uudenlaisia oivalluksia, joita pelkästään oman porukan kesken ei olisi voinut keksiä. Syntyi käsite Medici-ilmiöstä eli eri alojen välimaastossa tapahtuvista huippuoivalluksista. 

Renessanssin hengessä päätimme koota yhteen moniammatillisen joukon terveydenhuollon visionäärejä pohtimaan terveydenhuollon tulevaisuutta laajemmin ja nimenomaan yhteistyön ja yhteistoiminnan näkökulmasta.

Miksi terveydenhuollon tulevaisuus, eikä esimerkiksi lääkärin työn tulevaisuus? Suomen Lääkäriliiton Lääkäri 2030 -hankkeessa tarkastellaan samaa tulevaisuuden teemaa nimenomaan lääkärin näkökulmasta. NLY on vahvasti mukana hankkeessa yhtenä sidosryhmänä, sekä liiton hallituksen ja valtuuskunnan kautta. Lääkäri on eittämättä tärkeä, mutta kuitenkin vain yksi palanen terveydenhuollon monilokeroista kenttää, ja haluaisimme huomioida laajempaa kokonaisuutta yksittäisen ammattiryhmän sijaan.

Keitä ovat ne henkilöt, jotka saman pöydän ääreen sitten pitäisi saattaa? Absoluuttisen oikeaa vastausta ei tarvitse miettiä, sillä ne voivat olla ketä vaan terveydenhuollon parissa toimivia ja sen ennakkoluulottomasta eteenpäinviennistä kiinnostuneita. Esimerkiksi NuoriLääkäripäiviltä saatujen kokemusten valossa startup-yhteisöllä ja lääkäreillä olisi paljonkin annettavaa toisilleen. Lääkäri osaa määrittää sen mitä tarvitaan ja startupyrittäjät eivät pelkää lähteä toteuttamaan näitä ajatuksia. Olemme jo aloittaneet muiden yhteistyötahojen kartoittamisen. Kontaktoitavien listalla ovat ainakin muut terveydenhuollon parissa toimivat ammatilliset yhdistykset ja järjestöt, järjestelmätoimittajat, yrityskiihdyttämöt ja terveyspalveluiden tarjoajat. Pyrkimyksenä on luoda alusta tai kenties monia alustoja eri terveydenhuollon alueilla toimivien ihmisten ajatusten törmäyttämiselle. Hyvää keskustelua, ihmisten ja ideoiden kohtaamisia ja uusia katsantokantoja kehittyvän terveydenhuollon tarpeisiin ja jatkojalostettavaksi syntyy varmasti.

Muilta osin katsaus alkaneeseen vuoteen näyttää perinteisemmältä. Agendalla ovat vahvasti lääkäreiden peruskoulutus, erikoistumiskoulutus ja erityisesti lääkäreiden johtamiskoulutus. Erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston työ jatkuu vilkkaana, kun sote-järjestämislain pykäliä sorvataan parhaillaan hallituksen esitykseksi. Erikoistumiskoulutuksen rahoitukseen liittyvät erityisvaltionosuuksien kohdentaminen on myös tapetilla. Miten saadaan erikoistumiskoulutukseen suunnattu raha todella kohdistumaan erikoistumiskoulutukseen? Entä miten valvoa erikoistumiskoulutuksen laadukkuutta ja mitä laadulla itseasiassa tarkoitetaan? Mikäli palvelutuotannossa edetään aitoon monituottajamalliin, on luontevaa kysyä, voiko erikoistumispalveluita kerryttää sitten kaikilta palvelutuotantoon hyväksytyiltä tuottajilta? Hyväksyttyjen palveluntuottajien täytynee täyttää määrätyt laatukriteerit, joten voisiko koulutusoikeuden sitoa näihin samoihin mittareihin? Tutkimuksista tiedetään, että hyvin toimiva terveyskeskus on myös hyvä koulutuspaikka.

Menestyksekkään vaalivuoden tomut on nyt karistettu kannoilta ja työntäyteinen vuosi odottaa edessä. Erityisesti kuluvaa vuotta määrittävät lukuisat mahdollisuudet, jotka odottavat niihin tarttumista. Valmistelu on monella suunnalla keskeneräistä ja hyville ideoille ja avauksille on tarvetta. Onneksemme meillä on laajalle levittäytynyt NLY:läisten joukko tarttumassa näihin mahdollisuuksiin.

 

Mikko Keränen, LT
Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja
@mikkokeranen