NLY Helsingin paikallisosaston vuoden erikoislääkärikouluttajien valinta on pitkä perinne, jonka tarkoituksena on kiittää motivoituneita ja hyviä kouluttajia. Julkisessa keskustelussa kritiikki kuuluu usein positiivista palautetta kauemmas; siksi onkin tärkeää, että pyrimme säännöllisesti kiinnittämään huomiota myös onnistuneeseen koulutukseen ja sen järjestäjiin.

HYKS-alueen vuoden 2016 erikoislääkärikouluttajat valittiin paikallisosaston toimesta erikoistuvilta lääkäreiltä sähköpostitse kerätyn palautteen perusteella. Palkintokategorioita oli kolme: terveyskeskus, keskus- ja/tai aluesairaala ja yliopistosairaala. Virallinen palkitsemitseminen toteutettiin Lääketieteen kandidaattiseuran (LKS), paikallisosastomme ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhdessä järjestämässä Vuoden opettaja -tilaisuudessa keskiviikkona 15.3.17.

Terveyskeskuskategorian vuoden 2016 erikoislääkärikouluttajaksi valittiin yleislääketieteen erikoislääkäri ja Kouvolan alueellinen koulutusylilääkäri Päivi Matsi, joka on tehnyt lähes koko uransa Kouvolan terveyskeskuksessa. Palautteessa Päivin työskentelyssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot sekä suoranainen huolenpito erikoistuvan jaksamisesta terveyskeskustyön arjessa. Käytännössä Päivi varmistaa että erikoistuva ehtii koulutuksiin, onnistuu hoitamaan työnsä varsinaisen työajan puitteissa ja näkyy edes silloin tällöin yhteisillä lounashetkillä muiden kollegoiden kanssa. Päivi myös huolehtii erikoistuvien ja koko yksikkönsä osaamisen kehittämisestä informoimalla näitä säännöllisesti uusista hoitosuosituksista.

Päivi käyttää erikoistuvien ohjaamiseen paljon aikaa ja vaivaa, välillä kenties jopa oman aikansa kustannuksella. Olikin juhlavaa päästä kiittämään Päiviä omistautumisesta pitkäjänteiselle koulutustyölle Kouvolan alueella!

Keskus- ja aluesairaalakategoriassa palkittiin sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Raija Jurkko Lohjan sairaalasta, missä Raija on osallistunut antaumuksella erikoistuvien kouluttamiseen. Sisätautien erikoistuville hän on tärkeä arjen seniorituki, jonka konsultaatiovastaukset aktivoivat myös aina koulutettavaa itseään. Lohjan sairaalan päivystyksessä toimiville erikoistuville Raija taas toimii apuna kardiologisten potilaiden kanssa toimiessa. Haasteellisissa tilanteissa hän saapuu paikalle arvioimaan potilaan tilanteen itse, kiireestä huolimatta. Takapäivystäjänä hän myös jää tarvittaessa auttamaan ruuhkan purkamisessa, ja on näin pelastanut monet etupäivystäjät uupumuksen partaalta.

Vuoden 2016 yliopistosairaalakategorian vuoden erikoislääkärikouluttajaksi valittiin Lasten ja nuorten sairaalassa toimiva kliinisen neurofysiologian (KNF) erikoislääkäri Leena Lauronen, jonka toteuttama koulutus on hyvin organisoitua ja suunniteltua. KNF:n koulutusjaksolla erikoistuville järjestetään aloituskokous, jossa käydään läpi erikoistuvan pohjaosaaminen ja sekä erikoistuvan henkilökohtaiset ja että jakson yleiset oppimistavoitteet. Oppimista ja tavoitteiden täyttymistä myös seurataan säännöllisesti alku-, väli- ja loppukeskusteluissa, joiden aikana Leena antaa erikoistuville henkilökohtaista palautetta ja kerää palautetta itse koulutusjakson onnistumisesta.

Leena on opettanut erikoistuville lääkäreille kyseenalaistamisen taitoa ja tapoja kehittää omaa työskentelyä ja ajattelua. Hän kannustaa erikoistuvia etsimään tutkimustietoa pelkkien mielipiteiden sijaan, arvioimaan kriittisesti seniorilääkärien (ja jopa itsensä) kannanottoja, sekä kertomaan aktiivisesti koulutusjaksolla havaitsemistaan epäkohdista ja keksimään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Omatoiminen tiedonhankinta ja kyky arvioida tutkimustietoa kriittisesti kuuluvat kaikkien erikoislääkärien työnkuvaan – toivottavasti samaa periaattetta korostavia opettajia löytyy valtakunnallisesti kaikkien alojen erikoislääkärikouluttajista. Leena itse ei valitettavasti päässyt osallistumaan viralliseen palkitsemistilaisuuteen, mutta painotti etukäteisonnittelujen yhteydessä, että hyvän opetuksen on viime kädessä mahdollistanut myös koulutuksen laadun kehittämiseen sitoutunut yksikön johto.

Lämpimät onnittelut kaikille palkituille kouluttajille koko Helsingin paikallisosaston toimesta!

Ja keitä muita siellä Vuoden opettaja -tilaisuudessa palkittiin…?

Sen voit pian lukea NLY:n lehdestä!

 

Anette Määttä

NLY Helsingin paikallisosaston pj

Erikoistuva lääkäri

P.S. Nuorten Lääkärien Yhdistyksen Helsingin paikallisosasto palkitsee HYKS-alueen erikoislääkärikouluttajat vuosittain kolmessa eri kategoriassa. Kouluttajaksi lasketaan kuka vain seniori- tai ohjaajalääkäri, joka on ottanut nuorempien kollegojen ohjaamisen ja auttamisen asiakseen, eli virallinen tutorlääkärin asema ei ole tarpeen. Ehdotuksia tulee joka vuosi suhteellisen vähän, joten jos yksikössäsi on järjestetään laadukasta koulutusta, kirjaa hyvät asiat ylös ja ehdota vuoden erikoislääkärikouluttajaa hakuajan käynnistyessä jälleen alkuvuonna 2018!