Hae NLY:n hallitukseen 2021!

 

Oletko sinä uusi NLY:n hallituksen jäsen? Tai tiedätkö tehtävään juuri sopivan henkilön, jolle vinkata hausta?

NLY:n hallituksen jäsenen tehtävä vaatii innostusta, sitoutumista ja oma-aloitteisuutta. Kausi on kaksivuotinen. Hallitukseen pyritään saamaan edustajia maantieteellisesti kattavasti ja eri erikoisalat huomioiden.

 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualue, kuten esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajuus, taloudesta vastaaminen tai NuoriLääkäripäivien organisointi. Kokouksia on noin 10 kappaletta vuodessa, pääosin Helsingissä. Matkat korvataan matkustusohjesäännön mukaan. Entä korona? Ei hätää, kokouksia on pidetty jo vuosia sujuvasti tarvittaessa etäosallistumista hyödyntäen.

Tutustu nykyiseen hallitukseen ja NLY:n toimintaan täällä.

Lähetä sunnuntaihin 1.11.2020 mennessä NLY:n vaalivaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Paternolle (jussi.paterno@nly.fi) vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja miksi haluaisit mukaan sekä tiiviit esittelyslaidit (1–2 kpl). (Vaalivaliokunta julkaisee hakijoiden slaidit, vapaamuotoiset hakemukset ja nimet valtuuskunnalle. Mikäli et halua nimeäsi julkaistavan, kerrothan sen haun yhteydessä.) Ehdokkaat voivat myös markkinoida itseään ennen kokousta esim. NLY:n aktiivit -Facebook-ryhmässä.

Yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaan ”Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6-8 muuta jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä puolet eroaa joka vuosi”. Hallituksen tehtävät on määritetty säännöissä. Hallitus järjestäytyy tehtävien osalta itse. Erovuoroiset jäsenet voivat halutessaan hakea kaudelleen jatkoa uudella hakemuksella.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat olleet tyypillisesti tehtävässään NLY:n vaalikauden rytmissä (kolme vuotta), mutta sääntöjen mukaisesti valtuuskunta valitsee heidät vuodeksi kerrallaan.

Esityksen NLY:n hallituksesta valmistelee NLY:n valtuuskunnan jäsenistä koostuva vaalivaliokunta. Vaalivaliokuntaan kuuluvat Tiia Mönttinen, Jussi Paterno, Matias Rantanen, Tino Ruotsalainen ja Irena Saarinen.

Päätöksen hallituksen valinnasta tekee yhdistyksen valtuuskunta syyskokouksessa 20.–22.11.2020. Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta henkilökohtaisesti.

 

Kiinnostaa, mutta pohdit vielä? Tiia Mönttinen kuvaa seuraavassa osuvasti, miksi juuri sinun kannattaa hypätä mukaan hallitustyöhön: ”Toimiessani NLY:n hallituksessa vuosina 2014-2017 koin, että olin mukana miettimässä sekä käytännössä että teoriassa, mitä erikoistuvan arki on ja miten sitä voitaisiin parantaa. Vaikka välillä oli työntäyteistäkin, kivalla porukalla tekeminen jaksoi innostaa antamaan panoksensa yhteisten asioiden puolesta.”

 

Lisätietoja hallitustyöskentelystä voi tiedustella (etunimi.sukunimi@nly.fi)

Jussi Paterno, NLY:n valtuuskunnan puheenjohtaja

Irena Saarinen, NLY:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Jesper Perälä, yhdistyksen puheenjohtaja

Lotta Oksanen, yhdistyksen varapuheenjohtaja

NLY:n hallituksen jäsenet