Hae NLY:n hallitukseen!

Tehtävä vaatii innostusta, sitoutumista ja oma-aloitteisuutta. Kausi on kaksivuotinen. Hallitukseen pyritään saamaan edustajia maantieteellisesti kattavasti ja eri erikoisalat huomioiden.

Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualue, kuten esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajuus, paikallistoiminnasta vastaaminen, pääsihteerin tehtävät tai NuoriLääkäripäivien organisointi. Myös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät ovat haettavana. Kokouksia on noin 10 kappaletta vuodessa, pääosin Helsingissä. Matkat korvataan matkustusohjesäännön mukaan.

Tutustu nykyiseen hallitukseen ja NLY:n toimintaan täällä.

Lähetä sunnuntaihin 3.11.2019 mennessä NLY:n vaalivaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Paternolle (jussi.paterno@nly.fi) vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja miksi haluaisit mukaan sekä tiiviit esittelyslaidit (1–2 kpl).

(Vaalivaliokunta julkaisee hakijoiden slaidit, vapaamuotoiset hakemukset ja nimet valtuuskunnalle. Mikäli et halua nimeäsi julkaistavan, kerrothan sen haun yhteydessä.)

Ehdokkaat voivat myös markkinoida itseään ennen kokousta esim. NLY:n aktiivit -Facebook-ryhmässä.

Lisätietoja hallitustyöskentelystä voi tiedustella (etunimi.sukunimi@nly.fi)
– Jussi Paterno, NLY:n valtuuskunnan puheenjohtaja
– Irena Saarinen, NLY:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja
– Sara Launio, yhdistyksen puheenjohtaja
– Eino Solje, yhdistyksen varapuheenjohtaja
– NLY:n hallituksen jäsenet

Esityksen NLY:n hallituksesta tekee NLY:n valtuuskunnan jäsenistä koostuva vaalivaliokunta. Yhdistyksen valtuuskunta päättää hallituksen valinnasta valtuuskunnan kokouksessa 22.–24.11.2019. Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta henkilökohtaisesti.

Oletko sinä uusi Nuori Lääkäri -lehden päätoimittaja?

Päätoimittaja tuottaa lehden sisällön yhteistyössä toimituskunnan kanssa. Hän organisoi toimituskunnan työskentelyä ja vastaa lehden sisällöstä sekä kuluista. Mainosmyynnistä huolehtii yhdistyksen projektipäällikkö. Lehti voi myös päätoimittajan päätöksellä käyttää ulkopuolisia freelansereita.

Nuori Lääkäri -lehti on NLY:n tärkein viestintäkanava, niin viestittäessä jäsenistölle kuin muillekin tahoille. Päätoimittaja toimiikin NLY:n hallituksessa tarkkailijajäsenenä. Toivottavaa on, että päätoimittaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti hallitustyöskentelyyn. Päätoimittajat ovat tavallisesti toimineet tehtävässään 2-3 vuotta, mutta päätoimittaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Vapaamuotoiset hakemukset nykyiselle päätoimittaja Pauli Vähämurrolle sunnuntaihin 3.11. mennessä (pauli.vahamurto@nly.fi). Hän voi tarvittaessa antaa myös lisätietoja tehtävästä.