Perinteisesti organisaatioita johdetaan ylhäältä alaspäin. Arkipäiväisessä aherruksessa harvemmin tulee miettineeksi, että myös alhaalta ylöspäin johtamista tapahtuu. Välillä se on näkyvämpää, ajoittain tahatonta ja huonoimmillaan selkeää esimiehen varpaille hyppimistä. Karkeasti katsottuna erikoistuvan omien ajatusten vieminen eteenpäin organisaatiossa tapahtuu alhaalta ylöspäin johtamalla, oli kyseessä sitten potilaan asian ajaminen tai toimintatapojen muutos.

Arkipäiväiset hyvät käytöstavat ovat ensimmäinen askel. Ole aina ystävällinen kaikille, niin toisille erikoistuville, senioreille, hoitajille kuin siivoojillekin. Ystävällisyys palkitaan ja hankalissa työtilanteissa saa taustatukea, tai ainakin lohdutusta. Omia ideoita ja ajatuksia on huomattavasti helpompi viedä eteenpäin, kun on tullut tunnetuksi pikemmin klinikan yhteishengen rakentajana kuin hajottajana. Iloisuus kulkee usein käsi kädessä ystävällisyyden kanssa, ja molempia voi oppia. Mukavien ihmisten kanssa on sitä paitsi kivempi tehdä töitä!

Kun perusta on kunnossa, voi alkaa miettiä organisaation kipukohtia. Pohdi tavoitettasi esimiehen näkökulmasta ja mieti, mikä kulma edellä asian saisi parhaiten vietyä läpi. Kritiikki kannattaisi jo lähtökohtaisesti tuoda muutosehdotuksena ja positiivisen tavoitteen kautta: päivystyksen pitkistä jonotusajoista valittamisen sijaan tuo esiin näkemyksesi uusista tavoista niiden lyhentämiseen; tarjoudu kouluttamaan triagehoitajia tai laatimaan ohjeistus perusterveydenhuoltoon. Matala konsultaatiokynnys vähentää (tarpeettomien) polikontrollien määrää ja tarkentavien kuvantamistutkimusten käyttöä. Hyvä takapäivystystuki parantaa ja nopeuttaa diagnostiikkaa sekä hoitotuloksia. Aloita siis kertomalla ajatuksestasi, että polikäyntien vähentämiseen tai hoitoketjun nopeuttamiseen olisi olemassa suhteellisen helppo tapa ja jatka sitten varsinaisella näkemykselläsi paremmista konsultaatiomahdollisuuksista. Tuloksena on parempaa potilasturvallisuutta!

Potilasturvallisuudella voi aina perustella toimintaa parantavat uudistukset. Kysy kahden kesken esimieheltä, kuinka konsultaatio toimii, jos loma-aikaan klinikalla on yksi seniori ja kolme erikoistuvaa. Kuka ohjaa kesäsijaisia? Toki yksin kannettu suurempi vastuu opettaa. 

Opetuksen ja oppimisen tulisi kuitenkin täyttää myös koulutusvaatimukset, ja tähän voi vedota. Talon ulkopuolista koulutusta täytyy saada ja sisäisiin koulutuksiin pääsy on osa erikoistumisopintoja. Neuvolan pitäminen auttaa täyttämään monipuolisuusvaatimuksen, ja kyllähän kaikki ovat jollakin tasolla kiinnostuneita pediatriaan erikoistumisestakin. Neuvolan pitämisessä karttuva kokemus auttaa sitten seuraavassa työpaikassa pediatrialla.

Perustelimme siis rakentavan ja positiivissävytteisen näkemyksemme turvallisuuden parantamisella ja vetosimme koulutukseen. Seuraava askel eli uudistusten kritisoiminen ja eriävän näkemyksen esittäminen onkin jo eri luokan haaste. 

Onnistuneen kritiikin esittämisessäkin hyvä pohjatyö on tärkeää. Esimiestä olisi hyvä muistaa kehua aina kun siihen on aihetta, komppaa häntä asioissa, joissa olet samaa mieltä. Kun muistat kehua esimiestä, on helpompi tuoda myös eriävä näkemys tai kritiikki esiin.

Osastokokouksissa käsiteltäessä esimiehen ehdottamia muutoksia toimintatapoihin kehu ensin muutosta sinänsä, kerro että olet esimiehen kanssa pitkälti samaa mieltä (luettele useita hyviä kohtia) ja tuo sitten esiin omat parannusehdotuksesi.

Toisaalta erikoistuvan asemassa vaihtoehdot ovat vähissä, jos esimiehesi katsoo sinun mokanneen/olevan väärässä. Tilanteesta riippuen täytyy yrittää joko rakentavassa hengessä, ketään syyttelemättä, tuoda varovasti omaa näkemystään esille. Jos asia ei ole kovin akuutti, on helpompi ja usein parempi vaihtoehto perääntyä, tarvittaessa pyytää nöyrästi – jopa julkisesti – anteeksi ja palata asiaan savun laskeuduttua. Pyydä siis anteeksi vaikka olisit oikeassa! Tällöin voittaa itselleen aikaa, ehtii tarkistaa faktat sekä muotoilla oma näkemys rakentavaksi ehdotukseksi. Jos onnistut sopivasti johdattelemaan puhetta, parhaassa tilanteessa pomo luulee lopuksi ehdotuksesi olleen hänen oma ideansa. Kunnia sikseen, kunhan tärkeän asian saa hoidettua asiallisesti oikeaan maaliin.

Jos ja kun oman erinomaisuutesi korostamisen sijaan tavoitteenasi on lähinnä oman ehdotuksesi toteutuminen, on täydellistä jos pomosi tulee adoptoineeksi ideasi ja pitää sitä omanaan – tätä voisi pitää jopa ensisijaisena tavoitteena.

Kun sitten upeiden alaistaitojesi ansiosta olet edennyt esimiesasemaan, muista olla rakentava ja ottaa alaisesi huomioon – ja onhan väliportaan byrokraateillakin omat esimiehensä.

 

Pauli Vähämurto

erikoistuva lääkäri