STM:n koordinaatiojaosto on laatinut toimenpideohjelman erikoislääkärikoulutuksen uudistamiseksi vuosina 2017–2019. Voit lukea koko ohjelman STM:n nettisivuilta. NLY on mukana uudistuksen toimeenpanossa.

Mikä muuttuu ja miksi?

Uudistuksen perimmäisenä tavoitteena on tehdä erikoislääkärikoulutuksesta sujuvampaa ja sisällöltään laadukkaampaa. Lisäksi tavoitteena on saada alakohtainen erikoislääkäritarve ja koulutusmäärät vastaamaan paremmin toisiaan. Erikoislääkäriennusteet kehittyvät eri aloilla eri tavalla: toisilla aloilla on liikakoulutusta ja toisilla taas odotettavissa pulaa erikoislääkäreistä.

Kuvaaja
Lähde: Lääkäriliitto

Kohti sujuvampaa koulutusta

Uudistuksen myötä erikoislääkärikoulutuksen nykyistä lakisäätelyä höllennetään. Lakiasetuksesta poistetaan vaatimus kirjallisesta loppukuulustelusta, jolloin kirjallista tenttiä voidaan täydentää muilla oppimisen arvioinnin menetelmillä. Suunnitelmana on myös 50/50-säännön ja 9 kk terveyskeskusjaksonjoustavoittaminen asetustasolla. NLY on myös ajanut näitä muutoksia. Erikoistumiskoulutuksen tiukasta ajallisen pituuden mittaamisesta luovutaan jatkossa osaamisperustaiseen koulutukseen siirryttäessä, joskin EU-säädökset asettavat erikoislääkärikoulutuksen vähimmäispituuden 4 vuoteen. Uudistuksen tavoitteena on pyrkiä koulutuksen ajallisen keston raportoimisen sijaan arvoimaan erikoistuvan lääkärin osaamisen karttumista sähköisen lokikirjan avulla. Jatkossa erikoistumispalveluja voi suorittaa myös privaattisektorilla.

Uudistuksessa luodaan yhtenäiset erikoisalakohtaiset osaamistavoitteet, jotta erikoislääkärikoulutus olisi laadukasta ja samansisältöistä joka yliopistossa. Uudistuksessa vastuu erikoislääkärikoulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutettavien valinnasta säilyy yliopistoilla, joista jokaiseen on nyt palkattu lääkäritaustainen koordinaattori uudistusta tekemään. NLY toimii tiiviissä yhteistyössä koordinaattoreiden kanssa.

Erikoisalojen koulutusmäärät – liikaa vai liian vähän?

Erikoisalakohtaisesta erikoislääkärien koulutustarpeesta vuoteen 2030 mennessä on laadittu selvitys, joka on luettavissa kokonaan STM:n sivuilta. Selvityksen perusteella erikoislääkäreiden nykyinen määrä ja tarve eivät ole tasapainossa: joillakin aloilla erikoislääkäreistä on pulaa ja toisille tunkua. Lisäksi alueelliset erot ovat merkittäviä. STM päivittää erikoislääkärikoulutuksen tarvearviota parhaillaan ja uuden arvion on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2018/2019.

Tarkista oman erikoisalasi valmistuneet/koulutustavoite-suhde täältä! Vinkkejä oman erikoisalan valintaan tarjoaa myös erikoisalani.fi.

Valintamenettely

Yli- tai alikouluttamisen välttämiseksi erikoistumismääriä ohjaillaan jatkossa tarkemmin, kun koulutukseen tulee yliopisto- ja alakohtaiset aloituspaikkamäärät. Näihin valitsemiseksi on nyt luotu uusi valintamenettely, joka tulee käyttöön vuonna 2019. Vanha ilmoittautumismenettely päättyi 31.12.2018. Uusi valintamenettely pohjautuu NLY:n malliin, jossa monissa maissa käytössä olevien peruskoulutuksen arvosanojen, alkutentin tai suosituskirjeiden sijaan valinta pohjautuu työkokemukseen, tieteellisiin ansioihin ja strukturoituun haastatteluun. Uusi valintamenettely on oikeudenmukainen, avoin ja läpinäkyvä, kun avoimista erikoistumispaikoista ilmoitetaan julkisesti ja kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea paikkaa. Valintaperusteet ovat ennalta määrätyt ja hakijoita arvioidaan oikeudenmukaisesti.

Mikä koordinaatiojaosto?

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa STM:n alainen koordinaatiojaosto, jossa on edustettuna kaikki keskeiset erikoislääkärikoulutuksen sidosryhmät, mukaan lukien NLY. Olemme tiiviisti mukana erikoistumiskoulutuksen uudistamisessa, ja kuulemme mielellämme jäsenistön näkemyksiä asiasta. NLY:n edustajana koordinaatiojaoksessa toimikaudella 2017–2019 toimivat Ina Rissanen (ina.rissanen@nly.fi) ja varaedustajana Iiro Karhiaho(iiro.karhiaho@nly.fi).