Olin viikon ajan tutustumassa Aarhusin yliopistollisen sairaalan naistentautien ja synnytysten yksikköön. Olin tutustunut oman alani kansainvälisessä konferenssissa tanskalaisiin erikoistuviin, jotka kertoivat mielenkiintoisesta erikoistumiskoulutuksen hakumallistaan. Nyt kun erikoislääkärikoulutusta ollaan Suomessa uusimassa, on NLY antanut ehdotuksensa erikoistumiskoulutuksen hakumenettelystä, ja mallia on otettu osittain Tanskastakin. Uusien tuttavuuksieni kautta sain järjestettyä kliinisen vaihdon, jonka tarkoituksena oli tutustua sekä sikäläisiin hoitomenetelmiin että yleisesti Tanskan erikoistumissysteemiin.

Lottoarvonta

Tanskassa ensimmäinen vuosi töissä on täysin kiinni arpaonnesta. Jokaisen on tehtävä lääkiksen loputtua ns. introductory year (johdantovuosi), joka sisältää 6 kk palvelua kahdella eri erikoisalalla. Lopputenttien jälkeen kaikki halukkaat osallistuvat netissä tapahtuvaan arvontaan, jossa saavat numeron. Numeroita on yhtä monta kuin arpajaisiin osallistuvia  lääkäreitäkin. Numero määrää järjestyksen, jossa valitaan johdantovuoden koulutuspaikat.

Numeron määrittää päivämäärän ja ajan, jolloin valinnan voi netissä tehdä. Aikaa on vain 15 minuuttia. Parhaat paikat menevät niille, jotka saavat valita ensimmäisinä. Paikkavaihtoehtoja voi käydä katsomassa etukäteen, mutta valita saa vaan niistä, jotka ovat omalla vuorolla jäljellä. Johdantovuosi koostuu kahdesta 6 kuukauden mittaisesta jaksosta, jotka voivat olla minkälaisia yhdistelmiä tahansa, sisältäen vain erikoissairaanhoitoa tai yhdistäen perusterveydenhuoltoa erikoissairaanhoitoon. Yleensä kuitenkin erikoissairaanhoidossa suoritettavat kaksi jaksoa ovat samassa sairaalassa.

Arvonnasta ei voi luistaa, jos siihen on päättänyt osallistua. Jos siis saat numeron 300/300, ei oikein valinnan mahdollisuuksia ole.  Aluksi arvonta herätti paljon tanskalaisissa purnausta, mutta nyt siihen on totuttu ja se ilmeisesti on paljon reilumpi kuin systeemi, joka vallitsi ennen arpomismenettelyn aikakautta.

 

Haku erikoistumiseen

Pakollisen johdantovuoden jälkeen voi hakea ensimmäistä kertaa haluamalleen erikoisalalle. Tanska on jaettu kolmeen eri koulutuspiiriin, ja hakuja on kaksi vuodessa. Yksi henkilö on jokaisessa koulutuspiirissä vastuussa hakemusten arvioinneista ja pisteytyksistä. Hakemuksissa arvioidaan hakijan eri osa-alueita CanMEDS:n seitsemän osa-alueen mukaisesti (mm. terveyden edistäminen, lääketieteellinen osaaminen, tutkimusmeriitit, hallinto). Valitettavasti systeemi ei tässä ole kovin läpinäkyvä, koska hakijat eivät itse saa tietää pisteitään. Parhaat hakijat kutsutaan haastatteluun, joiden perusteella tehdään lopullinen päätös. Haastattelijoina toimii koulutuspiirin ja erikoisalan vastaavia sekä erikoistuvien edustaja, joka ei välttämättä ole haettavalta alalta.

Hakijat pääsevät kuitenkin harvoin suoraan johdantovuoden jälkeen erikoistumisputkeen. Välissä tehdään usein lyhempiä työjaksoja, tutkimusta tai jopa vapaaehtoistyötä, jotka kerryttävät hakupisteitä.

 

Erikoistuminen käytännössä

Itse erikoistuminen muistuttaa paljolti Suomen systeemiä, vaikkakin on selkeämmin strukturoitu ja tarkemmin seurattu.  Useimmiten erikoistuminen kestää 3-5 vuotta. Erikoistumisessakin tehdään ensin eräänlainen johdantovuosi, joka usein on yliopistosairaalassa.

Jos tämän vuoden jälkeen tuntuu, ettei erikoisala ole oikea, voi hakea uudestaan muualle. Hakea voi niin monta kertaa kuin haluaa, mutta tämä saattaa hakemuksessa näyttää “epävakaalta” ja se voi jatkossa vähentää pisteitä.

Tanskan mallissa on useita hyviä puolia, joita voisi soveltaa Suomeenkin. Arpajaiset voisi jättää pois, vaikkakin välillä tuntuu että nykyinenkin systeemimme on aikamoista arpaonnea: kuka nyt sattuu soittamaan halutun paikan ylilääkärille juuri oikeaan aikaan, saanee paikan.

 

Maria Rajecki, LT

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Naistentauteihin erikoistuva