Jokaiseen erikoislääkäritutkintoon kuuluva erikoislääkärikuulustelu mittaa koulutettavan teoreettista osaamista omalta erikoisalaltaan. Kuulusteluun valmistautumiseen kannattaa uhrata muutama ajatus jo erikoistumisen alkuvaiheissa.

Kirjallinen erikoislääkärikuulustelu järjestetään samansisältöisenä kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa kolme kertaa vuodessa. Kuulustelun voi suorittaa missä tahansa erikoistumisen vaiheessa, mutta hyväksytty kuulustelu on voimassa neljä vuotta. Tämä kannattaa huomioida kuulustelun ajankohtaa suunnitellessa, jotta ehtii suorittamaan kaikki vaadittavat palvelut ja toisaalta antaa mahdollisuuden useammalle yrityskerralle.

 

Tenttivaatimukset

Kaikissa tiedekunnissa on samat tenttivaatimukset, jotka tarkistetaan kahden vuoden välein. Ne sisältävät yleensä muutamia erikoisalan perusteoksia, alan suomenkieliset julkaisut ja tärkeimmät englanninkieliset julkaisut viimeisten vuosien ajalta. Valmistautuminen kuulusteluun kannattaa siis aloittaa ajoissa, kaukaa viisas seuraa oman alansa tärkeimpiä lehtiä koko erikoistumisensa ajan. Vaikka kirjallisuusmäärä tuntuu hyvin massiiviselta, ovat tenttikysymykset usein hyvin käytännönläheisiä sisältäen erikoisalan ydinasiat. Knoppeja ja alan uusinta tutkimustietoa testaavia kysymyksiäkin esiintyy toki myös. Tulevan kuulustelun tärpit liittyvät usein tenttikysymykset laativan tiedekunnan tai kuulustelijan kiinnostuksen aiheisiin. Vanhoihin tenttikysymyksiin voi perehtyä Helsingin yliopiston ylläpitämässä tenttiarkistossa (www.nly.fi/erikoislaakarikuulustelu).

 

Palaute

Kunkin kuulustelun kysymykset laativat erikoisalakohtaisesti ennalta määrätyt kuulustelijat kahdesta eri tiedekunnasta. Poikkeuksena ovat pienet erikoisalat, joilla pyritään välttämään omien koulutettavien kuulustelua. Kuulustelu arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla ja pistein. Kuulustelijat laativat hylätyistä kuulusteluista kirjallisen vastineen joko henkilökohtaisesti kuulusteltavalle tai yleisesti vaadittavien asiakokonaisuuksien luettelona. Kuulusteltavalla on oikeus saada kopiot vastauspapereistaan ja hakea tarvittaessa oikaisua kuulustelun päätökseen. Kolmen hylätyn kuulustelun jälkeen ei voi osallistua seuraavaan kuulusteluun, ja tästä lähetetään tieto erikoisalan vastuuhenkilölle.

Lääkäriliitto suosittaa kahden viikon palkallista lukulomaa kuulusteluun valmistautumiseen. Käytännössä tämä suositus toteutuu vain joissakin koulutusyksiköissä, mutta palkatonta virkavapaata tai aktiivivapaata on mahdollista saada lähes kaikkialla 2–4 viikkoa. Lukuloma lasketaan tietyin edellytyksin erikoistumispalveluksi, vaikka se olisikin palkatonta virkavapaata. Kuulusteluun osallistumisesta kannattaa ilmoittaa työnantajalle hyvissä ajoin, jotta työjärjestelyt vapaan saamiseksi onnistuvat – tenttiin kuuluu mennä työajalla.

Kuulustelupäivämäärät, -vaatimukset ja ilmoittautumisohjeet löydät tiedekuntasi www-sivuilta ja opinto-oppaasta. Muistathan tarkistaa viimeisimmät kirjallisuusvaatimukset ennen kuin alat valmistautua tenttiin. Lukuintoa!

 

Elina Keikkala
NLY:n koulutusvaliokunnan jäsen