Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee parhaillaan muutoksia erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseen, sisältöön ja rahoitukseen. NLY on edustuksellaan mukana niin kutsutun erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoksen toiminnassa. NLY:n keskeisenä tavoitteena on ollut koulutuksen sisällön ja laadun kytkeminen palvelujärjestelmän toimintayksiköille eli erikoislääkäreiden kouluttajille korvauksena maksettavaan erityisvaltionosuuteen eli EVO-rahoitukseen.

EVO-rahoituksen suuruus on nykytasollaan n. 1100 e/kk erikoistuvaa kohden ja se maksetaan ajalta, jonka erikoistuva lääkäri on koulutuksessa toimipaikassaan. Kunkin toimintayksikön koulutusoikeuden pituus on yliopiston määrittelemä, ja perustuu yliopiston ja toimipaikan koulutussopimukseen. Koulutusoikeuden pituuteen vaikuttaa erikoisalasta ja erikoistuvan yliopistosta riippuen kliinisen toiminnan laajuus ja monipuolisuus koulutusyksikössä, mutta se on oppialan vastuuprofessorin määriteltävissä. Käytännössä vastuuprofessorin harkintaan koulutusoikeuden laajuudesta vaikuttaa moni muu asia kuin toteutunut koulutuksen sisältö, kuten onko vaikkapa kouluttajaklinikan ylilääkärillä dosentin arvo tai kuinka paljon yliopistovaiheessa tarvitaan erikoistuvia lääkäreitä työvoimatarpeen pohjalta. Linjaus koulutusoikeudesta voi myös vaihdella yliopistosta riippuen. Toteutuneesta koulutuksesta on hyvin vähän tilastoitua tai varsinkaan julkaistua tietoa. Useimmilla aloilla koulutuksen etenemistä seurataan toteutuneiden kliinisten sijoitusten kuukausimäärillä erikoistumisrotaatiossa, ihannetapauksissa toimivalla lokikirjalla.

NLY on vuosia ollut mukana erilaisissa hankkeissa, joissa tavoitteena on ollut luoda toimivia seurantatapoja erikoislääkärikoulutuksen laadukkaasta etenemisestä, esimerkkinä mainittakoon Lokikirja-raportti. Vaikka hyviä esimerkkejäkin on, käytännön tulokset ovat meillä jääneet sangen laihoiksi, minkä vuoksi lokikirjat ovat edelleen valtaosin taulukkomuotoisia listoja, joita täytetään ja luetaan lähinnä el-todistusta hakiessa, jos silloinkaan. Lokikirjana ei ole koulutuksen laadusta kiinnostuneiden keskuudessa enää aikoihin pidetty excel-taulukkoa tai listaa hoidetuista potilaista. Nykyaikainen lokikirja on portfolio, joka yhdistää tehtyjä suoritteita, palautetta, itsearviointia, itseopiskelua, toimipaikkakoulutusta ja koulutustilaisuudet asetettuihin tavoitteisiin. Sen tärkein tehtävä on antaa kuva, kuinka hyvin erikoislääkärikoulutus on vastannut alan erikoislääkärikoulutukselle määritettyjä ydinosaamisvaatimuksia. Ilman toimivaa portfoliota ja sen tuottaman tiedon systemaattista seuraamista koulutuksen sisältö vaihtelee isolla vaihteluvälillä samankin alan koulutettavien välillä. Ulkomailla portfolioita on käytössä, ja niiden käyttöä on myös edellytetty erikoistuvilta.

Standardoitu, helppokäyttöinen ja suosittu oppimisen seurantajärjestelmä tarvitaan yhdistämään koulutuksen laatu siitä maksettuun EVO-rahoitukseen. Rahoittajan ja koulutuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia järjestelmän käyttöönotosta koulutusta tuottavissa yksiköissä ja johtaa koulutusta tuotetun tiedon perusteella. Erikoistuvien velvollisuus on tuottaa tätä tietoa koulutuksensa edetessä. Jos erikoislääkärikoulutus ei ole laadukasta, siitä ei järjestäjän pidä maksaa. Asetelma korostuu entisestään, mikäli palvelutuotanto monipuolistuu valinnanvapauden ja koulutusyksiköiden lisääntyessä. Näin erikoislääkäreiden koulutusta antaisivat tulevaisuudessa ne toimipaikat, joissa asetetut tavoitteet toteutuvat.

NLY:n valtuuskunta kokoontui 8.-9.4. Valtuuskunta päätti, että NLY tulee tarjoamaan kaiken asiantuntemuksensa ja myös tarvittaessa taloudellisia resursseja, jotta Suomeen saadaan viimein luotua kattava erikoislääkärikoulutuksen etenemistä ja laatua seuraava järjestelmä. NLY odottaa, että lainsäädäntötasolla ja koulutuksen järjestämisessä ryhdytään tarvittaviin toimiin, jotta tällaisen järjestelmän käyttöä myös edellytetään yliopistojen ja työnantajien taholta.

 

Toni Seppälä
Kirjoittaja on NLY:n valtuuskunnan puheenjohtaja