Ehdokkaat NLY:n valtuuskunnan vaalissa

62
Elina Ahtela
Sisätaudit
Naantali

Haluan kehittää lääkäreiden työoloja sekä työhyvinvointia. Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Koulutuksen laatu, riittävä määrä ja tasavertaisuus eri koulutuspaikkojen välillä on turvattava. Erityisen tärkeänä pidän myös päivystyksen kehittämistä. Tällä hetkellä päivystäminen on liian kuormittavaa.

63
Essi Elvira Friman
Onkologia
Turku

Nuoret lääkärit vaikuttamaan - sinun erikoistumisesi asialla

64
Martta Hartikainen
Neurologia
Turku

Nuoret mukaan vaikuttamaan!
Haluaisin edistää koulutuksen laatua, tukea lääkärin työarkea monipuolisesti ja ajaa myös ajatusta siitä, että erikoistuvalla voisi olla jopa työajallaan aikaa kehittyä monipuolisesti (lukea kirjallisuutta, harjoitella johtajuutta, ajanhallintaa, kehittää yhä parempia työtapoja yms.) Unelma hyvästä työarjesta ei saa jäädä säästöpaineiden alle. Hyvinvoiva...

65
Johanna Huida
Lastentaudit
Helsinki

Täydellä sydämellä nuorten lääkäreiden puolesta

66
Veli-Matti Isoviita
Radiologia
Helsinki
67
Hanna Jaula
Keuhkosairaudet ja allergologia
Oulu
68
Lauri Jokipalo
Geriatria
Vanhalinna
69
Heikki Junkkari
Onkologia
Helsinki

Erinomainen perus-ja erikoistumiskoulutuksen laatu on lääkäriprofession elinehto.

70
Pyry Jylhä-Vuorio
Radiologia
Tampere

1. Lääkärikunnan palkkakehitys on viime vuosina heijastanut huonosti ammatin vaativuutta sekä vastuullisuutta. Tähän on saatava muutos.

2. Väestön ikääntyessä potilasmateriaali muuttuu haastavammaksi, lääketieteen kehittyessä yhä sairaampia hoidetaan yhä aktiivisemmin ja erilaiset yhteiskunnalliset muutokset luovat työhön uusia haasteita. Lääkäreitä pitää tukea muutoksessa.

3....

71
Iiro Karhiaho
Sisätaudit
Helsinki

- Erikoislääkärin säännöllisen työajan ansiot on saatava sairaaloissa PTH:n tasolle.
-Sairaaloiden palkkaus ei saa perustua päivystyksiin, tämä tulee olla VES-kierrosten tavoite jatkossa.
- Päivystysvuorojen tulee olla pituudeltaan ja kuormitukseltaan inhimillisiä. Kasvukeskuksien päivystäjämäärät tulee mitoittaa väestönkasvua vastaaviksi. Esim. suljettujen pikkupäivystysten...

72
Mikko Keränen
Kl. Hematologia
Espoo

Hyvä johtaminen ratkaisee monet ongelmat.

73
Kaj Korhonen
Lastentaudit
Kuopio

Jämäkkyyttä ja kokemusta edunvalvontaan

74
Juuso Korhonen
Lastentaudit
Tampere

Lääkärintyö on muuttunut paljon ja tulee muuttumaan yhä enemmän yhteiskunnan ja teknologian muuttuessa lähiaikoina. Monet muutokset ovat parempaan suuntaan, mutta ne ovat monessa paikassa heikentäneet tunnetta lääkärin identiteetistä ja inhimillistä potilas-lääkärisuhdetta. Mielestäni koulutuksessa ja lääkäriliiton toiminnassa pitää pyrkiä vahvistamaan sosiaalisia taitoja, kollegialiisuuden...

75
Tiina Laiterä
Neurologia
Turku

1. Koulutuksen laadun, ja erikoistuvien oikeuksien ja mahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen
2. Työhyvinvointi kandista seniorilääkäriin
3. Laadukkaan lääketieteen harjoittamisen takaaminen nyt ja tulevaisuudessa

Erikoistumisuudistus on käsillä ja hyväksytty esitys ollaan ottamassa käytäntöön huolimatta siitä, että uudistuksen...

76
Saara Lehtiranta
Lastentaudit
Oulu
77
Nora Mickelsson
Neurologia
Turku

Tavoitteena näkyvämpi liitto!

78
Annukka Murtonen
Neurologia
Oulu

Sote-sopan keskellä tulee huolehtia siitä että laadukas koulutus taataan jatkossakin. Lääkärin tulee voida keskittyä omiin töihinsä. Liiton tulisi tuoda pontevammin esiin sitä, että nykyinen lääkärimääriä kasvattava linja ei ole ratkaisu näennäiseen lääkäripulaan.

79
Anette Määttä
Helsinki

Erikoistumisen laatua tulee tulevaisuudessa mitata - ja laadun mittareita kehitettäessä tulee kuulla niin erikoistuvia kuin valmiita erikoislääkäreitä.

80
Marianne Niittyvuopio
Lastenneurologia
Oulu

Pohjoinen ääni pienten puolesta!

81
Ville Peteri
Lastentaudit
Oulu
82
Elina Pimiä
Endokrinologia
Tampere

Ikäisekseen nuori mutta kokenut.

83
Vesa-Matti Pohjanen
Patologia
Oulu

1. Koulutuksen kehittäminen sekä perusopintojen (resurssit!), että erikoistumisen osalta.
2. Patologien edunvalvonta muuttuvassa sairaanhoitojärjestelmässä.
3. SOTE-suunnitelmissa palattava alkuperäisiin periaatteisiin (integraatio ja tasa-arvo) ja luovuttava yksityistämisaikeista.

84
Veli-Pekka Puurunen
Kardiologia
Helsinki

Erikoislääkärikoulutusta tulee uudistaa niin, että koulutus on enemmän osaamis- kuin aikaperustainen - eli kun lääkäri on saavuttanut erikoislääkärin osaamistason, hän saa erikoislääkärin pätevyyden.

Erikoislääkärikoulutukseen pitää luoda sujuvat koulutusväylät. Erikoistumisoikeuden saamisen tulee olla tae siitä, että koulutuksen pääsee suorittamaan sovitussa ajassa. Toisaalta...

85
Joonas Rautavaara
Reumatologia
Helsinki

Seuraavan vaalikauden keskeisimpiä asioita ovat 1) erikoislääkärikoulutuksen sisällöllinen kehittäminen sekä valintamenettelyn uudistaminen, 2) lääkärien uusi palkkausjärjestelmä 3) lääkärikunnan yhteinäisyyden vaaliminen ja 4) lääkärikunnan arvostuksen ja uskottavuuden ylläpitäminen.

Aktiivisesti vaikuttamalla haluan olla mukana varmistamassa, että erikoislääkärikoulutuksen...

86
Johanna Rellman
Neurologia
Tampere

Erikoislääkärikoulutus kuntoon ja lääkärit lääkärin töihin.

87
Noora Ritamäki
Sisätaudit
Espoo

Työt tehdään työajalla. Lääkärin perhevapaa ei saa olla ongelma.

88
Eveliina Ronkainen
Lastentaudit
Oulu
89
Aleksi Rytivaara
Neurologia
Oulu

Haluaisin vaikuttaa ammatillisen jatkokoulutuksen laatuun. Erikoistumisen ja yek-vaiheen tulisi olla tavoitteellisempaa ja tavoitteiden ja koulutuksen toteutumista tulisi seurata. Koulutuspaikkojen sitoutumista opintosuunnitelmanmukaiseen koulutukseen ja koulutuksen todellista toteutumista tulisi kontrolloida.

Perhevapaisiin liittyvästä syrjinnästä on aloitettu hyvä keskustelu liitossa...

90
Markus Sane
Kardiologia
Jyväskylä

Yksityisen sektorin kanssa tulisi pyrkiä solmimaan työehtosopimus, joka turvaisi ammatinharjoittajalle minimi korvauksen per potilas. Pelkään että tulevaisuudessa lääkäripulan hellittäessä vuokrat nousevat ja kilpailu asiakkaista aiheuttaa hintojen laskua vastaanottomaksuihin.
Haluaisin myös päästä vaikuttamaan tulevaisuuden terveydenhuoltoon lääkäriliiton kautta.

91
Laura Seppälä
Lastentaudit
Helsinki

Tavoitteena parempi lääkärin arki kaikille lääkärintaimista varttuneempiin konkareihin. Laadukas ja riittävästi resursoitu koulutus on edellytys tulevaisuuden lääkäreiden jaksamiselle. Lääkäriesimiehiä tarvitaan. Lääkärikunnan yhtenäisyys on kaiken vaikuttamisen edellytys.

92
Sirkku Setänen
Lastenneurologia
Uppsala
93
Eino Solje
Neurologia
Kuopio

Teemat, joita erityisesti haluan puolustaa Lääkäriliitossa, ovat 1) laadukas erikoislääkärikoulutus, 2) lääketieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus 3) professio, lääkärikunnan integriteetti ja lääkärin autonomia.

94
Teemu Trygg
Sisätaudit
Lahti

Ensisijainen tavoitteni on lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden hyvinvointi - paitsi töissä niin myös vapaa-ajalla. Lääkäri saa liian harvoin oikeanlaista työnohjausta ja tukea monitahoisen uransa varrella. Tutkimustyön, päivystämisen, päivätyön ja vapaa-ajan yhteensovittaminen voi muotoutua ylitsepääsemättömäksi haasteeksi.

Mielestäni huomisen lääkäri on paitsi potilaiden, myös...

95
Miia Virta
Lastentaudit
Pirkkala

Lääkäreiden työrauha tulee turvata - työsuojelu kuntoon, nollatoleranssi väkivallalle ja sillä uhkailulle. Laadukkaan lääketieteellisen tutkimuksen tekeminen on turvattava jatkossakin.

96
Pauli Vähämurto
Radiologia
Helsinki

Lääkärin kuuluu saada kunnon palkkaa vastuullisesta työstään!
Jokaisella erikoistuvalla kuuluu olla henkilökohtainen mentori - paitsi paperilla, myös todellisuudessa.
Pidetään yhdessä lääkärikunnan yhtenäisyydestä huolta sote-kiemuroiden pyörteissä!

97
Kukka-Maaria Aranko
Työterveyshuolto
Helsinki

Lääkärien hyvinvointi, työterveyshuolto ja työnohjaus

98
Maria Aropelto
Psykiatria
Siilinjärvi

Inhimillisemmän terveydenhuollon puolesta. Lääkäreiden ja opiskelijoiden jaksamiseen kiinnitettävä enemmän huomiota. Työnohjaus mahdolliseksi kaikille!

99
Aleksi Hietanen
Yleislääketiede
Jyväskylä
100
Joel Holmén
Psykiatria
Piikkiö

Lääkäriliiton kärkitavoitteita tulisi olla lääkäreiden arvostuksen lisääminen asiantuntijoina ja ammattilaisina. Tässä onnistutaan antamalla laajempaa tukea, oppia ja mahdollisuuksia nuorille, uraansa aloittaville lääkäreille.

101
Lauri Husa
Anestesiologia ja tehohoito
Lontoo

Lääkärintyön pitäisi mahdollistaa mielekäs oppiminen ja pitkään töissä jaksaminen. Liian paljon hyviä tyyppejä uupuu ja kyynistyy niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

102
Topi Huuskonen
Tampere

Lääkäriliitto - Pienestä muminasta oikeaksi vaikuttajaksi!

Liiton toiminta on ollut pitkäjänteistä ja ajantasaista jo pitkään. Kuitenkaan liiton ulkopuolisiin asioihin ei olla vieläkään pystytty vaikuttamaan juuri yhtään ja liiton hyvin tehdyt selvitykset ja vastineet eivät tunnut tehoavan ammattikuntaamme koskevissa päätöksissä. Tämän takia toiminnan on tulee tulevaisuudessa yhä...

103
Taavi Kaartinen
Helsinki
104
Johannes Kallio
Työterveyshuolto
Helsinki

1. Koulutuksen tason parantaminen peruskoulutuksessa ja erikoistumisvaiheessa.
Riittävien käytännöntaitojen harjoittelun takaaminen, ryhmäkokojen pienentäminen ja opetuksen resurssien kasvattaminen.

2. Lääkäreiden, erityisesti erikoistuvien, edunvalvonnan parantaminen.
Korjata usein kuultu asetelma, jossa erikoistuvat lääkärit koetaan vain halpana työvoimana. Erikoistuville...

105
Iiro Kauma
Helsinki
106
Niko Korpi
Yleislääketiede
Lahti

Haluaisin tuoda Lääkäriliittoa lähemmäs perusduunareita. Monesti liiton tarkoitus hämärtyy vastaanoton ovien paukkeessa ja monitorien räpseessä. Lääkäriliitossa taas haluaisin tuoda esiin perusterveydenhuollon ja moniammatillisen yhteistyön hyötyjä. Hyvä perustason pohjatyö on kaikkien kollegoiden etu. Potilaat sinne, minne ne kuuluukin turhaa pompottelua välttäen.

107
Taija Lahtinen
Yleislääketiede
Saarenkylä

Koska kahvipöydässä jupina ei riitä. Lääkärin työkenttä muuttuu hurjaa vauhtia, joten vanhoihin poteroihin ei auta jäädä makaamaan. Me itse teemme sen terveydenhuollon jossa huomenna työskentelemme. Yleislääkäri on terveydenhuollon ytimessä joten se osaaminen kannattaa hyödyntää.

108
Lassi Laitala
Psykiatria
Helsinki
109
Tove Laivuori
Yleislääketiede
Helsinki
110
Olli Lappalainen
Geriatria
Kuopio

Liiton pitää katsoa voimakkaasti tulevaisuuteen ja nopeasti muuttuvaan maailmaan ja olla vaikuttamassa asiantuntemuksellaan tehtäviin ratkaisuihin. Liiton on oltava voimakkaasti työikäisten ja tulevien kollegoiden liitto, hakea uusia ratkaisuja ja olla mukana päätöksenteossa. Alueellista toimintaa pitää uudistaa ja päällekkäisyydet poistaa.

111
Sara Launio
Terveydenhuolto
Helsinki

Puheenjohtajuus Nuorten Lääkärien Yhdistyksessä on tarjonnut kuluneena vuonna näköalapaikan terveydenhuollon kehittymiseen.

On selvää, että tulevien vuosien muutokset leimaavat ikäpolveni lääkäreiden työuraa. Meidän on siis syytä olla mukana tekemässä näitä muutoksia ja kantamassa osaltamme vastuuta siitä, että nämä muutokset todella kehittävät sekä professiotamme että potilaillemme...

112
Anniina Leviäkangas
Yleislääketiede
Helsinki

Erikoistuminen
-Myös Lääkäriliiton on tärkeää valvoa erikoistumisuudistuksen toteutumista siten, että erikoistuminen on jatkossa strukturoitua, osaamisperusteista ja hyvin ohjattua.

Työhyvinvointi
-Lääkäriliiton tulee olla mukana tukemassa lääkäreiden työssäjaksamista. Lääkäriliiton tulee edelleen tukea kollegiaalisuutta ja olla mukana puolustamassa nuorten lääkäreiden...

113
Ville Lindholm
Oulu
114
Miikka Lumela
Helsinki

-Lääkärin autonomia tulee säilyttää SOTE:n kanssa ja siitä huolimatta

-Kollegiaalisuus

-Erikoistumishakujen ja paikkojen järkeistäminen

115
Mirva Matikka
Turku

Nuorten ääni kuulu vain, mikäli puhuu myös ääneen. NLY:n tulee olla ennakkoluuloton ja rohkea suunnannäyttäjä sekä aidosti nuorten lääkärien äänitorvi! Vaaliajatuksistani kerron mieluusti lisää somessa tai kasvokkain, älä pelkää kysyä ja ottaa yhteyttä!

116
Päivi Metsäniemi
Terveydenhuolto
Helsinki

Vaikuttavan, inhimillisen terveydenhuoltojärjestelmän puolesta! Lääkäri, joka kehittää jatkuvasti osaamistaan ja ajatteluaan ja viihtyy työssään ja työpaikallaan, on terveydenhuoltojärjestelmän parantamisen ydin.

Tämä pätee myös digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa. Lääkäriliiton tulee jatkuvasti huolehtia siitä, että riippumatta työskentelysektorista ja erikoisalasta...

117
Marie Måsabacka
Yleislääketiede
Helsinki
118
Sara Mäkelä
Helsinki

Nuorten lääkärien äänen tulee raikua, kun ammattikunnassa keskustellaan ja linjataan tulevaisuuden työelämästä. On huolehdittava, että jokaista kollegaa kohdellaan kunnioituksella ja arvostaen. Koulutus ja kouluttaminen, uuden tutkimustiedon tuottaminen sekä omaksuminen ovat keskeisiä jokaisen lääkärin uralla, mikä tulee huomioida asiallisin resurssein!

119
Iiris Nykänen
Helsinki

Ulkomailla opiskelee lääketiedettä yhden tiedekunnan verran suomalaisia, joiden aikomus on palata töihin kotimaahan. Palaajien sujuva integroituminen osaksi suomalaista lääkäriprofessiota on niin potilaiden, työnantajien kuin ulkomailla koulutettujen lääkärien etu. Suomalaisen terveydenhuolto- ja sairaanhoitojärjestelmän hoitopolkujen, tietojärjestelmien, lakipykälien ja käytäntöjen tunteminen...

120
Jenni Oikarainen
Yleislääketiede
Oulu

Arvostettu ja hyvin resursoitu perusterveydenhuolto luo terveydenhuollon perustan. Erikoistuvien lääkäreiden ja nuorten erikoislääkäreiden laadukas koulutus ja työhyvinvointi.

121
Marja Ojanperä (os. Matala-aho)
Yleislääketiede
Saarenkylä

Tavoitteenani on lisätä kollegiaalisuutta ja arvostusta pth:n ja esh:n välillä. Varautuminen muutoksiin lääkärin työssä ja työtehtävissä, etenkin soten myötä, tulisivat olla liiton pääasiallisena kohteena. Lääkäri on asiantuntija, ei toimistotyöläinen!

122
Petja Orre
Terveydenhuolto
Helsinki

1. Palkkakehityksen on jatkuttava läpi uran
Tuoreiden erikoislääkäreiden palkka ei saa heikentyä erikoistumisajoista. Palkan tulee kehittyä osaamisen ja kokemuksen lisääntymisen myötä selkein portain. Ahkeruuden ja työn laadun tulee näkyä palkkapussissa.

2. Laadukas koulutus vaatii panostuksia
Kaikki lääkärit tarvitsevat riittävän määrän tasokasta koulutusta, olipa...

123
Aleksi Pajunen
Helsinki

Minulle tärkeitä teemoja ovat:
- Nuorten lääkärien ja kandien asiat.
- Liiton rooli yhteiskunnallisena toimijana terveyden ja hyvinvoinnin sekä järkevien päätösten lobbaajana.
- Ammatillinen edunvalvonta. Avoimesti, läpinäkyvästi ja rehellisen selvästi omana kokonaisuutenaan yhteiskunnalliseen toimijuuteen verrattuna.

- Lisäksi olen kiinnostunut myös tutkimuksessa...

124
Marjo Parkkila-Harju
Yleislääketiede
Espoo

Yhdessä olemme enemmän – tarvitsemme vahvaa ja osaavaa vaikuttamista

125
Heini Paterno
Lastenpsykiatria
Siilinjärvi
126
Henna Pekki
Tampere

Nuoren lääkärin tukiverkko, mahdollistava, joustava koulutus ja toimiva terveydenhuolto.

127
Mimi Rantanen
Yleislääketiede
Helsinki
128
Ilari Ryhänen
Yleislääketiede
Tampere

1) Perusterveydenhuollon kaunein ja terveystaloudellisesti vaikuttavin hedelmä on pitkä ja luottamuksellinen hoitosuhde. Hoitosuhteen kultivointi on käsityötä. Käsityö vaatii nimensä mukaisesti lisää käsiä. Väestö on parissa vuosikymmenessä harmaantunut ja sairaustaakka on huomattavasti lisääntynyt, mutta lääkäreiden ja muun henkilöstön määrä on pysynyt melko lailla vakiona. Asia on...

129
Antti Sandén
Yleislääketiede
Kuopio

Olen innostunut terveyspolitiikasta ja terveydenhuollon kehittämisestä, erityisesti innostus on kasvanut nykyisen työpaikan myötä Varkauden ter, jossa toimin perusterveydenhuollon ylilääkärinä.

130
Pihla Sassi
Psykiatria
Ylöjärvi
131
Jussi Sihvonen
Yleislääketiede
Helsinki

1) Tuli sotea tai ei, niin perusterveydenhuolto ansaitsee vihdoin ansaitsemansa arvostuksen ja riittävät resurssit. Terveyskeskus ei ole rikki, se on aliresursoitu.
2) Lääkärien palkkamalleja tulee uudistaa ja monipuolistaa. Verrattuna moniin vastaaviin korkeasti koulutettuihin aloihin lääkärin palkkakehitys tyssää nopeasti valmistumisen jälkeen. Palkan tulisi aidosti vastata työn...

132
Leena Tamminen
Yleislääketiede
Kuopio
133
Annu Tertsunen
Anestesiologia ja tehohoito
Oulu

Lääkärin koulutuksella ja ammattitaidolla pystyy moneen työhön - ja lääkäreitä myös tarvitaan niissä töissä! Johtamisessa, kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa.

134
Heli Tuomainen
Jyväskylä

Olen vasta työurani alkutaipaleella. Kuitenkin tässäkin ajassa on ehtinyt muotua mielipiteitä siitä, millaisessa työpaikassa ja millaisella sopimuksella haluaa työskennellä ja miten asioita voisi kehittää. Lääkäriliittoon tarvitaan myös meitä nuoria lääkäreitä kertomaan mielipiteemme. Nyt tehtävät päätökset SOTE:sta sekä erikoistumisesta tulevat vaikuttamaan etenkin meidän, joiden ura on vasta...

135
Karolina Tuomisto
Terveydenhuolto
Helsinki

Lääkärit nauttivat laaja-alaisesta arvostuksesta ja näin ollen heillä on suuri yhteiskunnallinen vastuu. Lääkäriliiton tulisi ottaa enemmän kantaa yhteiskunnallisella tasolla myös edunvalvonnan ja koulutusasioiden ulkopuolelta ja olla intensiivisemmin mukana pohtimassa yhteiskunnallisia muutoksia ja tulevaisuutta. Koulutusasioista etenkin johtamiskoulutus sekä globaalin terveyden opetus...

136
Maiju Welling
Terveydenhuolto
Helsinki

-Vain korkeatasoinen läätieteellinen tutkimus ja koulutus turvaavat korkeatasoisen terveydenhuollon Suomeen
-Lääkäreiden työhyvinvoinnin edistäminen palvelee myös potilaita ja järjestelmää
-Lääkäriys kuuluu kaikille lääkäreille - niillekin jotka eivät hoida potilaita

137
Matilda Aakula
Naistentaudit ja synnytykset
Turku

Erikoistuvan työajasta pitäisi jäädä aikaa myös oppimiseen, ei ainoastaan selviytymistaisteluun pakollisten nakkihommien kimpussa.

Sotekuvioiden muokkaamisessa lääkäriliiton tulisi olla painavammin äänessä jotta mahdollisuus hyvään hoitoon olisi turvattu riippumatta siitä hoitaako potilasta privaatin ja julkisen kollega.

138
Sonja Aukee
Radiologia
Jyväskylä

Päivystys on tärkeä osa terveydenhuoltoa. On tärkeää, että potilaiden hoito päivystyksessä sujuu erinomaisesti ja sen vuoksi on päivystäjien voitava mahdollisimman hyvin. Lääkärin hyvää arkea tukee fiksu päivystäminen. Työskentelykulttuurin kehittäminen vaatii töitä.

139
Pavel Baldin
Anestesiologia ja tehohoito
Oulu

(Työ)elämää pitää olla Kehä III ulkopuolellakin.

140
Eerika Flinkkilä
Ortopedia ja traumatologia
Rukatunturi

Kolme tärkeintä asiaa, joihin haluaisin Lääkäriliiton valtuuskunnan kautta vaikuttaa:

1) Lääkärien edunvalvonta SOTE-uudistuksen edetessä

2) Erikoistumiskoulutuksen uudistus, järkevät ja tasapuoliset valintakriteerit koulutukseen ja koulutuksen sisällön uudistus

3) Peruskoulutuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen kansallisella tasolla

141
Kari Heinonen
Anestesiologia ja tehohoito
Helsinki

SOTE on merkittävä uhka erityisesti operatiivisten alojen toimenpideopetukselle, mikäli "helpot" toimenpiteet ulkoistetaan, ilman että koulutusvastuu siirtyy potilaiden mukana. (Leikkausmäärät jäävät nykyisinkin monilla erikoistuvilla liian pieniksi.) Toivoisin Lääkäriliitolta yleensäkkin voimakkaampia julkisia keskustelunavauksia SOTE-uudistukseen liittyen. Lisäksi taustatyö pitää tuoda...

142
Maria Heliste
Anestesiologia ja tehohoito
Espoo

Minulle on tärkeää lääkärien, sekä erikoistuvien että erikoislääkärien, jaksaminen. Pitäisi olla mahdollista rakentaa uraa ja silti olla myös perhe ja vapaa-aikaa. Etenkin raskaat päivystysalat ja erityisosaaminen pitää tehdä myös palkallisesti kannattavaksi, ei vain kutsumukseksi. Keskittämisen myötä asiantuntijan työnkuva muuttuu aina vain raskaammaksi, resursointi ja yksittäisen työntekijän...

143
Natalia Hetemäki
Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Nuorena lääkärinä koen Lääkäriliiton arvokkaaksi yhteisöksi, niin yksittäisen lääkärin edunvalvonnan kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta. Valtuuskunnassa nuoren lääkärin ääni muistuttaa oikeudesta laadukkaaseen perus- ja erikoistumiskoulutukseen myös mahdollisessa uudessa sotessa. Erikoistumisessa tavoitteena tulee olla osaamisperusteiseen arvioon perustuva ja pätkätyösopimuksia...

144
Emma Hokkila
Naistentaudit ja synnytykset
Rovaniemi

Lääkäreiden korkean osaamisen arvostaminen terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa luo keskeisen pohjan edunvalvonnalle ja paremmille työolosuhteille. Lääkäriliiton toimintaa pitää muuttaa dynaamisemmaksi.

145
Senja Jousmäki
Urologia
Rovaniemi
146
Ossi Kaijanen
Silmätaudit
Oulu
147
Rasmus Kentala
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Pori
148
Jukka Kuokkanen
Urologia
Joensuu
149
Maaret Laakso
Anestesiologia ja tehohoito
Rovaniemi

Lääkäreiden työolojen puolesta - Lääkäriliitosta tulee jatkossakin löytyä asiantuntemusta edunvalvontatyöhön olipa sitten edunvalvonnan kohteena sairaalan, yksityissektorin tai terveyskeskuksen lääkäreiden työt. Lääkärien edunvalvontakentässä itselleni tärkeitä aiheita ovat erityisesti työoloihin liittyvät asiat, kuten työn oraganisointi, ylitöiden teettäminen yms. erityisesti nuoren lääkärin...

150
Minna Lipponen
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Kuopio

Kollegiaalisuus kunniaan. Erikoistumiskoulutuksen uudistus sekä nykyisen erikoistumiskoulutuksen että uudistuksen tuomat tuulet saatava käytännön opetukseen. Erikoistuminen on muutakin kuin työssä oppimista itsenäisesti.

151
Matti-Aleksi Mosorin
Yleiskirurgia
Oulu
152
Tiia Mönttinen
Lastenkirurgia
Seinäjoki

Osaava ja jaksava lääkäri on paras sote-uudistus!

153
Nelli Nurminen
Gastroenterologinen kirurgia
Lappeenranta

Lääkäriliiton vaaleissa olen ehdolla, koska haluan puolustaa kandien, erikoistuvien ja nuorien erikoislääkärien asemaa ammttikunnassamme. Feministiset teemat ovat minulle tärkeitä. Kollegiaalisuuden tulee koskea kaikkia titteleistä ja taustasta riippumatta.

154
Jussi Paterno
Silmätaudit
Siilinjärvi

Parempaa palkkaa ja koulutusta. Eroon sujuvan lääkärityön esteistä. Vahva perusterveyshuolto, toimiva erikoissairaanhoito. Lääkäriliitto on jäseniään varten. Katso tarkemmin: www.paterno.fi/vaalit

155
Pirkka Pekkarinen
Anestesiologia ja tehohoito
Helsinki

Lääkärin pitää voida valita vapaasti, haluaako suuntautua kliinikoksi, tutkijaksi/opettajaksi vai hallinnollisiin tehtäviin. Kaikilla näillä urapoluilla täytyy olla mahdollisuus kehittyä ja edetä ja saada työn vaativuutta vastaavaa palkkaa.

156
Pekka Pinola
Naistentaudit ja synnytykset
Oulu
157
Kristiina Pulliainen
Urologia
Oulu
158
Maria Rajecki
Naistentaudit ja synnytykset
Helsinki

Kokemus ja rohkeus, niitä minulla on ja niitä tarvitaan!

159
Matias Rantanen
Anestesiologia ja tehohoito
Turku

Lääketieteen perusopetus ja erikoistumiskoulutus kärsivät huonoista resursseista. Perusopetuksen ryhmäkoot ovat liian suuria, kliinisiä taitoja ei opita massaluennoilla. Erikoistuva lääkäri ei ole vain työvoimaa sairaalan rutiinitöiden hoitamiseen, vaan jokaisen erikoistuvan on saatava systemaattista ohjausta, opetusta ja mentorointia.

160
Ina Rissanen
Neurokirurgia
Utrecht, The Netherlands
161
Johan Sanmark
Helsinki

Huippuosaajalle huippupalkka! Tällä hetkellä rautainen ammattitaito ei juuri mitenkään korreloi palkan kanssa. Tähän on saatava muutos!

Nuoret lääkärit johtamaan terveydenhuoltoa! Terveydenhuollon johtajia ei pidä valita vain virkaiän ja muodollisen pätevyyden perusteella. Nuorissa on valtavasti intoa, osaamista ja potentiaalia.

Lääkärit tekemään lääkärin työtä! Palautetaan...

162
Terhi Savolainen
Akuuttilääketiede
Joensuu

1) Erikoislääkärikoulutus uudistuu laadukkaammaksi kokonaisuudeksi.
2) Päivystys ei saa olla suolakaivos vaan mukava ja arvostettu työ- ja koulutuspaikka, josta työstään saa asianmukaisen korvauksen
3) Sote tulee... joskus. Mutta tehdään siitä yhdessä järkevä.

163
Toni Seppälä
Gastroenterologinen kirurgia
Helsinki

1. Suurimmille työnantajille on luotava kovempaa painetta palkoista ja työolosuhteista.
2. El-koulutuksen on oltava selkeästi tavoitteellista, mitattavaa, osaamisperusteisesti arvioitua ja osoitetusti laadukasta. Koulutuksen rahoitus on kytkettävä laatuun.
3. Tutkimusrahoituksen on noustava merkittävästi nykytasosta.

164
Suvi-Maria Seppänen
Anestesiologia ja tehohoito
Pori

Minulle tärkeitä asioita ovat lääkäreiden perusopetuksen laadun takaaminen sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäminen. Näihin asioihin toki on viime aikoina kiinnitetty hyvin huomiota mutta lääkärien määrän kasvaessa koen näiden asioiden olevan jatkossa entistäkin tärkeämpiä. Työelämässä tärkeäksi koen, että lääkärit saisivat keskittyä enemmän todelliseen työntekoon ja vähemmän...

165
Anselm Tamminen
Yleiskirurgia
Masku

Tärkein tavoitteeni on olla kehittämässä lääkäreiden työolosuhteita mielekkäiksi. Sihteerin töitä varten tarvitsemme työpaikoille sihteerin! Pitkiin 24h aktiivipäivystyksiin on saatava lepoaika. Erikoistuvilla tulee olla oikeus lomaan vaikka työpaikka vaihtuisi kesken vuoden. Lääkärien palkkakehitys on turvattava myös erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen, ja erityisosaamisesta on taattava...

166
Liisa Viita-aho
Ortopedia ja traumatologia
Turku

Haluan olla mukana ajamassa asioita kohti sujuvampaa erikoistumista sekä joustavampaa työelämää. Lääkäriliitossa päätöksiä tekemässä täytyy olla myös heitä, joille nämä asiat ovat tulevaisuutta!

167
Janne Virtanen
Anestesiologia ja tehohoito
Otalampi

Lääkäriliiton avulla takaamme professiolle kokonaisvaltaista osaamista ja hyvinvointia työelämässä ja sen ulkopuolella. Erittäin tärkeänä näen liiton roolin yhteiskunnallisena toimijana, joka uskaltaa ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin potilaan ja näin myös profession parhaaksi. Tämän aktiivisen linjan haluan jatkuvan. Potilaiden ja lääkäreiden hyvinvointi on taattava, palveluiden...

168
Niina Airaksinen
Kandi
Kuopio

Lääkärit ovat tunnetusti ahkera ja tunnollinen ammattikunta. Viime aikoina on kuitenkin noussut kasvavaksi puheenaiheeksi lääkäreiden jaksaminen ja hyvinvointi. Ne ansaitsisivat jatkossakin huomiota ja vielä konkreettisempia kehityssuunnitelmia. Aiheesta avoimesti puhuminen ja siihen varhainen tarttuminen tulisi rantauttaa jo opiskeluvaiheeseen. Haluaisin olla mukana kehittämässä työkaluja...

169
Minna Heikkinen
Kandi
Oulu

Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut erikoistumiseen liittyvistä teemoista, ja tällä saralla haluaisin olla vaikuttamassa yhdenvertaiseen erikoistumiskehitykseen. Lisäksi soteen liittyvät asiat koen tärkeiksi, etenkin kun monet asiat odottavat tällä hetkellä miten asian suhteen edetään.

170
Sonja Honkanen
Kandi
Tukholma

Suomalaisen järjestelmän valtti on opiskelijoiden aikainen integrointi työyhteisöön. Lääkäriliiton tulee jatkossakin tukea opiskelijoiden asemaa työmarkkinoilla, ja olla mukana varmistamassa, että kandien työoikeus säilyy ja palkka on työpanoksen mukainen. Lupaan tuoda esiin ulkosuomalaista näkökulmaa Lääkäriliiton toiminnassa, ja näin edesauttaa joustavien ratkaisujen syntymistä, niin...

172
Antti Häyrinen
Kandi
Kuopio

Haluan että jokaisella uudella lääkärillä on senioritukea ja mahdollisuuksia kehittyä työssään.

173
Lassi Jaatinen
Kandi
Tampere

Nuorten aloittelevien/aloittaneiden lääkäreiden etuja ajamassa. Lääkäriliitto voisi paremmin ajaa eteenpäin strukturoidumpaa erikoistumista.
Samoin on pidettävä huolta että tulevaisuuden terveydenhuollossa nuoria lääkäreitä kuullaan niin kliinisessä työssä kuin hallinnossakin.

174
Jonne Juntura
Kandi
Helsinki

Lääkäriliitosta aktiivinen vaikuttaja Suomen terveyspoliittisessa keskustelussa!

175
Jesse Karppinen
Kandi
Helsinki

Uraohjaus on erikoistumisuudistuksen ja kasvavan lääkäreiden määrän kannalta olennainen asia johon Lääkäriliiton on ehdottonasti tulevaisuudessa panostettava entistä enemmän. Uskon, että hyvin järjestetty uraohjaus- ja tuki mahdollistavat opiskelijoiden hyvinvoinnin. Teesini onkin, että "Hyvinvoivista opiskelijoista kasvaa hyvinvoivia lääkäreitä. "

176
Anna Kerkkonen
Kandi
Kuopio

- Ison vuosikurssin kasvattina ja suuret ryhmäkoot kokeneena olen huolissani riittävästä hands on harjoittelusta. Jatkossa liiton toteuttamien toimien tulee palvella määrän sijasta laatua - riittävä käytännöntaitojen harjoittelu mielekkään kokoisissa ryhmissä on taattava.

- Kandien kesätyömahdollisuuksia ei tule kaventaa. Töissä tapahtuu valtava määrä käytännöntaitojen oppimista, jota...

177
Lauri Koskela
Kandi
Oulu

Kasvavat lääkärimäärät ja koulutusresursseista leikkaaminen luovat haasteen tulevien lääkärien ammattitaidolle ja työmarkkinatilanteelle. Peruskoulutuksen sisäänottomääriä tulee laskea ja varmistaa ammattitaito jatkamalla osaamisperusteisuuden tuomista peruskoulutukseen, erikoistumiseen ja työuralle.

Lääkäreiden uraohjausta tulee kehittää. Laadukas uraohjaus auttaa lääkärien...

178
Helmi Kunelius
Kandi
Tampere

Kandina erityisesti hyvin toteutettu erikoistumisuudistus, nuorten lääkärien työhyvinvointiin panostaminen sekä lääkärikouluksen laatu ja aktiivinen kehittäminen ovat lähellä sydäntä.

179
Minna Lehtisalo
Kandi
Helsinki

Haluan edistää nuorten lääkärien ja kandien mahdollisuuksia suunnata erilaisille urapoluille ja saada joustavia ratkaisuja esimerkiksi erikoistumisen ja tutkimuksen yhdistämiseen. Minulle tärkeitä asioita ovat lisäksi nuorten lääkärien työpaikoilla saama tuki sekä perusopetuksen laatu.

180
Susanna Luontola
Kandi
Riika

Tulevaisuudessa terveyskentällä tapahtuu suuria muutoksia ja on tärkeää, että myös ulkomailla opiskelevan ääni saadaan kuuluviin! Lähellä sydäntäni on tasa-arvoinen ja kansainvälinen työyhteisö, työelämän joustavuus, lääkärien palkkaus- ja työolot sekä ulkomailta lääkäriksi valmistuvien integroiminen suomalaiseen järjestelmään.

181
Mikael Mauno
Kandi
Helsinki
182
Anssi Mykkänen
Kandi
Helsinki

Kolme asiaa joita haluan ajaa:
1. Kandien työoikeudet tulee ehdottomasti säilyttää.
2. Kandeille varmistettava laadukas seniorituki ja palaute omasta työstä.
3. Tutkijalääkäreille paremmat mahdollisuudet kliinisen työn ja tutkimuksen yhdistämiseen.

183
Minja Mykkänen
Kandi
Turku

Laadukasta koulutusta ilman ylisuuria ryhmäkokoja.

184
Pauliina Nurmi
Kandi
Kuopio

Nuoren lääkärin ääni liiton riveihin!

185
Theodora Nyberg
Kandi
Helsinki

Studerandenas välmående är grunden för Läkarförbundets framtid

186
Tero Ohrankämmen
Kandi
Turku

Opiskelijoita kuunnellen valtakunnallista vaikuttamista.

Lääkäriliiton tehtävänä on vaalia professiotamme, yhtenäistää lääkärikuntaa, toimia lääkäreiden valtakunnallisena edunvalvojana sekä terveydellisenä vaikuttajana. Tulevaisuuden kehittäminen tulee aloittaa perustusten lujasta valamisesta. Siksi Lääkäriliiton tulisi mielestäni ottaa opiskelijoiden ääni vieläkin isommin huomioon....

187
Johanna Peltokangas
Kandi
Kuopio

Nuorten lääkäreiden tukeminen mm. jokaiselle järjestettävän seniorituen kautta

188
Lotta Peltola
Kandi
Oulu

Koen tärkeänä, että SLL on aktiivinen edunvalvoja lääkärin ammatillisen kehityskaaren kaikilla osa-alueilla.

Tärkeää on lääketieteen perus- ja erikoistumiskoulutuksen laadun turvaaminen ja kehittäminen sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön edunvalvonta kliinisen opetuksen turvaamiseksi. Lisäksi koen, että liitolla on mahdollisuus edistää lääkärien työhyvinvointia mm. varmistamalla...

189
Jesper Perälä
Kandi
Tampere

- Lääkäriliiton tulee huolehtia, ettei kandien työmahdollisuuksia kavenneta entisestään ammattihenkilölain uudistuksen yhteydessä. Ohjaus ja tuki työssä ovat kandin oikeus ja työnantajan velvollisuus.
- Lääkärikoulutuksen laatu tulee turvata ryhmäkokoja pienentämällä ja sisäänottomääriä harkitusti vähentämällä. Koulutusmäärien arviointi tehdään realistisesti ja pitkällä tähtäimellä....

190
Anni Rissanen
Kandi
Helsinki

Lääkäriliiton toiminnassa tulee huomioida valmistumisen kynnyksellä olevat ja erikoistumisensa aloittavat lääkärit. Haluan, että lääkäreiden korkean ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä tuetaan. Terveydenhuollon uudistuksen aikana integroituminen uusiin toimintamalleihin tulee suunnitella huolella yhdenvertaisen hoidon takaamiseksi.

191
Suoma Roto
Kandi
Helsinki

Lääkärikollegio ja Suomen terveydenhuoltoala kohtaavat uudistumisen paineita monelta taholta: Terveyspoliittinen kenttä uudistuu, älylaitteet valtaavat alaa terveyspalveluiden tarjoajana, lääkäreiden määrä kasvaa, työllistyminen mietityttää. Lääkäriliiton tulisi vastata haasteeseen panostamalla johtamiskoulutukseen ja lääkäreiden autonomian edistämiseen.

Lääketieteen opiskelijana minua...

192
Anni Saukkola
Kandi
Tampere

Perustutkinto
Käytössä olevat rajalliset opetusresurssit tulee ohjata pedagogiseen näyttöön perustuen.
Kliinisten opettajien työpanosta tulee arvostaa nykyistä enemmän. Opettamisesta saatavan korvauksen tulee kannustaa nykyistä paremmin opetustyön pariin.
Lääkäriliiton tulee jatkossakin puolustaa kandien työoikeuksia lääkärin sijaisena, jotta lääkärikoulutuksen...

193
Tapani Strander
Kandi
Turku

Ajan erityisesti nuorten lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden asiaa. Tärkeiksi teemoiksi tulevalle kolmevuotiskaudelle näen erikoistumisuudistukseen vaikuttamisen, lääketieteen opiskelijoiden sisäänottomäärän supistamisen ja sote-uudistukseen liittyvän edunvalvonnan. Lisäksi ajan aina säästeliästä ja hyvin perusteltua talouslinjaa.

194
Timo Juhani Suomi
Kandi
Turku

Kandien ääni kuuluviin, sisäänottomäärät alas, koulutuksen laatu ylös.

195
Joel Telkkä
Kandi
Espoo

EBM tuli 90-luvulla. Olisiko jo näyttöön perustuvan opetuksen ja terveyspolitiikan aika?

Sote-asiantuntijoista Kekomäen kanssa olen vähiten eri mieltä.

Lääkäriliiton antaessa terveyspoliittisia lausuntoja tulee hyödyntää parasta saatavilla olevaa tutkimusnäyttöä.

Miksi eläkeläiset ovat vahvasti ammattiliittotoiminnassa mukana?

Ammatinharjoittajilla on kohta...

196
Mikko Vuorela
Kandi
Helsinki

Tarttua opiskelijoiden näkökulmaan ja edunvalvontaan myös liiton puolelta. Mahdollistaa riittävän laadukas lääketieteellinen opetus myös jatkossa.

197
Riitta Yrjönkoski
Kandi
Tartto

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevana suomalaisena, minulle erityisen tärkeää on, että yhteinen liittomme jatkossakin ajaa myös opiskelijoiden etuja. Mahdollisuus työskennellä opintojen aikana on erityisesti ulkosuomalaisille opiskelijoille tärkeää sujuvamman työn mahdollistamiseksi valmistumisen jälkeen. Työolosuhteiden kehittämisessä kuten myös toimivassa seniorituessa löytyy vielä paikoin...