Valtakunnan tärkeimmät vaalit eli eduskuntavaalit on käyty ja uudet edustajat on valittu. Hallitusneuvottelut alkavat ja Suomen suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi hahmotellaan Säätytalolla. Valittujen edustajien ja rannalle jääneiden kampanjointi on tauonnut jälleen hetkeksi.   

Suomalaiset kahvipöydät, huoltamoiden parlamentit ja illanistujaiset ovat perinteinen paikka parantaa maailmaa, mutta harmillisesti hyvät ideat ja ajatukset jäävät usein pienen piirin pohdinnoiksi. Vaikuttamista ei saavuteta, jos asioita ei saa kuuluviin heille, jotka lopulta asioista päättävät. Sähköposti ja sosiaalinen media ovat hyviä väyliä vaikuttamiselle, mutta paras tapa on suora kohtaaminen tai puhelu. 

Äänestäminen on yksi tärkeimmistä kansalaisoikeuksista, mutta se ei ole ainoa keino vaikuttaa. Haasta omia ehdokaskandidaattejasi ennen vaaleja ja myös niiden jälkeen. Lobbaaminen mielletään sanana hieman negatiivisena, mutta jostain hyvästä syystä sitä tehdään ja siihen panostetaan voimakkaasti. Myös yksittäisellä kansalaisella on suoran yhteydenoton mahdollisuus ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kannustetaankin olemaan yhteydessä suoraan omiin edustajiinsa. ”Call your representative!” on yleinen kehotus, jolla pyritään edistämään suoraa kansalaisvaikuttamista. 

Oli mikä vaiva tai epäkohta tahansa, asian edistäminen ei etene, jos siitä ei kerro eteenpäin.

NLY:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on virkaiältään nuorten kollegoiden edunvalvonta. Tehokkaan tietoon perustuvan toiminnan edellytyksenä on ”viestit kentältä”, mistä poliitikotkin usein vaalikiertueillaan puhuvat. Oli mikä vaiva tai epäkohta tahansa, asian edistäminen ei etene, jos siitä ei kerro eteenpäin. Olemme skarppeja ja lukeneita ihmisiä. Jaetaan hyvät ajatukset ja ideat eteenpäin! Hienona saavutuksena on Koulutuspaikkakysely, joka on edunvalvontamme yksi kulmakivistä. 

Kansanedustajat eivät ole ainoita päättäjiä, joihin voimme olla yhteydessä. Juuri aloittaneet hyvinvointialueet ovat alkumetreillään ja valtuustoissa sekä päättävissä elimissä on myös paljon kollegoita. Päättävien elinten verkkosivuilta löytyy yhteystiedot ja suorat numerot, mihin voi ottaa yhteyttä. Siksi on tärkeää olla yhteydessä myös heihin. Haasta ehdokkaita omista teemoistasi ja kerro, mitä huolia sinulla on. NLY:llä ja Lääkäriliitolla on myös omat eduskuntavaalitavoitteensa. Jos mitään ei tule mieleen, niistä pääset hyvin alkuun. 

Ota siis luuri käteen ja soita edustajallesi! 

 

Rikhard Mäki-Heikkilä 
Edunvalvontavaliokunnan jäsen 
Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen