Ehdokkaamme Duodecimin vaaleissa 2022

Vaalirenkaamme NLY! listoilta ehdolla Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskuntaan on 39 Nuorta Lääkäriä. Tutustu ehdokkaisiin vaaliliitoittain alla ja valitse omasi - äänestys alkaa 7.1.2022!

Äänestämään pääset täällä.

I NLY! Läntinen

Otso Arponen

Otso Arponen

96

LT, radiologian evl, Tampere

Martta Hartikainen

Martta Hartikainen

97

LL, neurologian EL, Turku

"Tieteen tekeminen on seksikästä, joten eikö rahoitettaisi sitä myös sen mukaisesti? Satsataan laadukkaaseen koulutukseen, koska se maksaa itsensä takaisin nopeasti ja moninkertaisesti."

Eino Herhi

Eino Herhi

98

LL, lastentautien evl, Pori

Lauri Jokipalo

Lauri Jokipalo

99

LL, geriatrian el, terveydenhuollon evl, Vanhalinna

"Keskeisimmät tavoitteeni ovat erikoislääkärikoulutuksen osaamisen arviointiin perustuva jatkokehittäminen sekä tutkimuksen ja kliinisen työn helpompi yhdistäminen."

Joel Kontiainen

Joel Kontiainen

100

LL, terveyskeskuslääkäri, Tampere

"Käypä Hoito -suositusten tekeminen turvattava! Duodecimin otettava vahvempi rooli Suomen suurimpana tieteellisenä seurana."

Niko Korpi

Niko Korpi

101

LL, vastaava lääkäri, yleislääketiede, Lahti

"Tärkeää on vahvistaa alueellisten toimijoiden osaamista ja edistää kollegion elinikäistä kouluttautumista."

Eero Nihtinen

Eero Nihtinen

102

LL, työterveyshuollon evl, Tampere

Tero Ohrankämmen

Tero Ohrankämmen

103

LL, sotilaslääkäri, Turku

"Nuoren lääkärin näkökulma seuran toimintaan."

Mimosa Uoti

Mimosa Uoti

104

LL, yleislääketiede, terveyskeskuslääkäri, Hirvensalo

Janne Virtanen

Janne Virtanen

105

LL, evl, Lahti

"Paikallisten Duodecim-seurojen kautta Duodecimia kaikille!"

II NLY! Pohjoinen

Tuomas Anttila

Tuomas Anttila

106

LL, gastroenterologisen kirurgian evl, Oulu

"Tavoitteeni on tutkimuksen teon ja erikoistuvien arjen helpottaminen."

Jani Fält

Jani Fält

107

LK, Oulu

Tiia Hirvaskoski

Tiia Hirvaskoski

108

LK, Oulu

Peppi Kinnunen

Peppi Kinnunen

109

LK, Oulu

"Tavoitteeni on saada opiskelijoiden ja nuorten lääkäreiden ääntä kuuluviin Duodecimin valtuuskunnan sisällä. Haluan omalta osaltani pyrkiä edistämään lääketieteen opiskelijoiden koulutuksen tasoa."

Mari Kuoppala

Mari Kuoppala

110

LK, Oulu

Jani Virkkala

Jani Virkkala

111

LK, Oulu

III NLY! Helsingin Kandit

Samuli Kääriä

Samuli Kääriä

112

LK, Helsinki

"Haluan saada viestittyä kandeille Duodecimista tärkeää tietoa tehokkaasti."

Antero Vanhala

Antero Vanhala

113

LK, Helsinki

"Minulle tärkeää on opiskelijoiden aktiivinen osallisuus Duodecim-yhteisössä: uudistuminen ja jatkuvuus tuomalla Seura lähelle nuoria kollegoita. Vaikuttavuuden tulee olla seuran toiminnan keskiössä: Seuran tulee arvioida omaa toimintansa vaikutusten kautta, kuten miten saavutamme jäsenet, miten suositukset toteutuvat ja miten saamme edistettyä terveyttä yhteiskunnassa. Tämä pitää sisällään myös tiedon saavutettavuuden: Seuran tulee ponnistella yhä monimutkaistuvan tiedon kiteyttäjänä erityisesti nuorille kollegoille ja kansalaisille."

IV NLY! Itäinen

Lassi Karppi

Lassi Karppi

114

LK, Kuopio

"Duodecim-seuran tulee näkyä ja kuulua myös opiskelijan arjessa vahvemmin. Erityisesti alueellista yhteistyötä kandiseurojen kanssa tulee vahvistaa. Kuopion alueella tämä ei oman kokemukseni mukaan toteudu.

Jatkossakin Duodecim-seuran periaatteita tulee vaalia ja tutkittua tietoa pitää tarjota niin ammattilaisille kuin potilaille/asiakkaille heidän ymmärtämällään kielellä. Somenäkyvyyteen ja -vaikuttavuutteen tulee panostaa."

Antti Lehtinen

Antti Lehtinen

115

LK, Kuopio

"Laadukkaiden oppimateriaalien tuottaminen on jatkossakin erittäin tärkeää. Kandien näkökulmaa tarvitaan osaksi valtuuskunnan päätöksentekoa."

Iikka Piiroinen

Iikka Piiroinen

116

LK, Kuopio

"Tärkeimpänä tavoitteenani on, että Duodecim tukee toiminnallaan hyvää polkua mukavasta ja toimivasta opiskelijaelämästä ja laadukkaasta koulutuksesta kohti nuoren lääkärin työelämää.

Duodecimin valtuuskunnassa haluan tuoda vasta uraansa aloittelevan lääkärin huolenaiheet ja äänen kuuluviin. Duodecim on maamme lääkärikunnan tärkein evidence based medicine -sisällöntuottaja ja -levittäjä. On tärkeää, että jatkossakin laadukasta ja ajantasaista selkeästi esitettyä suomenkielistä materiaalia on helposti tarjolla niin uudeksi opiksi kuin kertaukseksi ja tiedon päivittämiseksikin.

Duodecim voisi toimia myös aktiivisemmin politisoimattoman ja kansantajuistetun EBM tiedon tuottajana näinä aikoina vastapainoksi some- ja internetpalstojen mahdollistavalle laaja-alaiselle tiedon polarisaatiolle."

Janne Salonen

Janne Salonen

117

LK, Kuopio

"Haluan edistää Duodecimin oppimateriaalin kehitystä ja tuoda "mobile first"-ajattelua sivusto- ja palvelukehitykseen."

Eemu-Samuli Väliaho

Eemu-Samuli Väliaho

118

LK, Kuopio

"Minulle tärkeitä teemoja ovat 1) kollegiaalisuuden ja 2) lääketieteellisen koulutuksen sekä tutkimuksen edistäminen. Haluan olla edistämässä koko lääkärikuntamme yhteisöllisyyttä. Lääkärien peruskoulutukselle on taattava riittävät resurssit ja koulutuksen on oltava laadukasta. Haluaisin nähdä mahdollisuuksia yhdistää tutkimustyötä kliinisen työn oheen laajemmalti perusterveydenhuollossa."

Rosanna Weurlander

Rosanna Weurlander

119

LK, Kuopio

"Haluan tarpeeksi yksilöllistä ja innovatiivista koulutusta, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja lääketieteen opiskelijan/nuoren lääkärin kasvun työelämää varten.
Duodecimin on oltava turvallinen ja reilu yhteisö, jossa kollegiaalisuus ja alan vanhempien tuki toteutuu."

V NLY! Tampereen Kandit

Lauri Laaja

Lauri Laaja

120

LK, Tampere

Eemil Taipalus

Eemil Taipalus

121

LK, Tampere

"Tavoitteeni on nuorten lääkärien ja opiskelijoiden edustaminen. Ajantasainen ja asianmukainen tieto ja tuki lääkäreille on taattava."

Mona Takalo

Mona Takalo

122

LK, Tampere

"Duodecimin tulee osallistua lääkärin uralla kasvamiseen heti opiskelujen alkuvaiheesta lähtien ja erityisesti tukea nuoria lääkäreitä, jotta seuran tekemä tärkeä työ jatkuisin myös tulevaisuudessa yhtä laadukkaana."

VI NLY! Turun Kandit

Nora Nikander

Nora Nikander

123

LK, Turku

Simo Nuuttila

Simo Nuuttila

124

LK, Turku

"Nuoret lääkärit ja kandit on saatava vahvemmin osaksi Duodecimin toimintaa. On tarjottava tukea nuorille kollegoille lääkäriksi kasvamisessa ja kollegiaalisuudessa - pandemia on sekoittanut pakkaa."

VII NLY! Eteläinen

Viljami Aittomäki

Viljami Aittomäki

125

LL, anestesiologian eval, Helsinki

"Tavoitteeni on nuorten äänen tuominen Duodecimiin."

Iivo Hetemäki

Iivo Hetemäki

126

LL, sisätautien eval, Hämeenlinna

"Haluaisin parantaa Duodecimin strategista johtamista sekä lisätä näyttöön perustuvan koulutuksen metodeja Duodecimin kautta."

Mikko Keränen

Mikko Keränen

127

LL, kliinisen hematologian el, Espoo

Lassi Laitala

Lassi Laitala

128

LL, psykiatrian el, Helsinki

"Enemmän nuoria lääkäreitä Duodecimiin, ja enemmän Duodecimia nuorille lääkäreille."

Sara Launio

Sara Launio

129

LL, terveydenhuollon evl, Helsinki

Minna Lehtisalo

Minna Lehtisalo

130

LL, Helsinki

"Tutkijalääkärien monipuolisia urapolkuja on mahdollistettava etenkin uran alkuvaiheessa.

Lääkärikunnan on kehitettävä entistä aktiivisemmin ns. suurelle yleisölle viestimistä terveyteen ja lääketieteeseen liittyvistä aiheista."

Jonne Lintunen

Jonne Lintunen

131

LL, väitöskirjatutkija, Espoo

"Tärkeää on nuorten tutkijoiden tukeminen. On voitava tuoda tehokkaasti yhteen saman aihealueen prekliiniset ja kliiniset tutkijat tutkijayhteistyön edistämiseksi ja suomalaisen tutkimuksen laadun takaamiseksi."

Petja Orre

Petja Orre

132

LL, terveydenhuollon el, Helsinki

Toni Seppälä

Toni Seppälä

133

Dos., gastroenterologisen kirurgian el, Helsinki

"Merkittävimmän tieteellisen seuran on alettava käyttämään resurssejaan suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen puolesta puhumiseen ja vaikuttamiseen: tutkimukselle haitallisen lainsäädännön muuttamiseen sekä lääketieteellisen tutkimuksen huomioiminen valtion tutkimusrahoituksessa."

Leo Starck

Leo Starck

134

LL, kliininen opettaja, Helsinki

"Tarvitaan korkealaatuista materiaalia lääkäreille ja laadukasta suomenkielistä viestintää niin ammattikunnan sisällä kuin yleisesti kansalaisille."

 

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

 

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2020 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Oikopolut