Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan vaali

Valtuuskunta on Duodecimin korkein päättävä elin. Seuraava 40-jäseninen valtuuskunta valitaan kolmivuotiskaudeksi 2022–2025. Duodecimin vaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki Duodecimin jäsenet. Lääketieteen opiskelijat voivat liittyä Duodecimin jäseneksi heti opintojen alettua.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen vaalirenkaaseen voit hakea ehdolle täyttämällä Google Forms-lomakkeen 7.11.2021 mennessä.

NLY:n ehdokkaiden osalta ehdolle asettuminen tapahtuu seuraavasti:

  • Täytä ehdokashakemus 7.11. mennessä
  • Kun olemme käsitelleet hakemuksesi, saat sähköpostiisi ehdokasilmoituksen (Lomake A) sähköistä allekirjoitusta varten
  • Vaaliliittojen kokoonpano renkaan sisällä päätetään ehdokkastapaamisessa ennen ehdokasasettelun umpeutumista (aika ilmoitetaan myöhemmin).
  • Vaaliliittosopimuksen (Lomake B) saat allekirjoitettavaksi viimeistään 9.11. ja se tulee olla allekirjoitettuna 11.11. mennessä.
  • NLY toimittaa vaaliasiakirjat Duodecimin toimistolle määräaikaan mennessä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä vaalivastaavaan: joel.kontiainen@nly.fi

 

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

 

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2020 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Oikopolut