Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet raportoimaan taloudellisista yhteyksistään terveydenhuollon ammattilaisiin. Vuotta 2015 koskevat tiedot on julkaistu 31.5.2016, ja jatkossa raportoinnin on tarkoitus olla vuosittaista. Tavoitteena on antaa taloudellisista yhteyksistä selkeä kuva ja luoda luottamusta terveydenhuollon ammattilaisten, lääkeyritysten ja potilaiden välille.

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) näkee yhteistyön terveydenhuoltoalan eri toimijoiden kanssa tarpeellisena. Lääkäreiden on hankittava täydennyskoulutusta jatkuvasti, jotta uusin tieto ja osaaminen saadaan nopeasti käyttöön. Työnantajien tarjoaman koulutuksen lisäksi lääketeollisuuden tuki mahdollistaa osaltaan lääkäreiden täydennyskoulutuksen. Yhteistyö perustuu aina ammatilliseen tarpeeseen ja sitä säätelevät lainsäädäntö sekä Lääketeollisuuden eettiset ohjeet.

“Nuorten Lääkärien Yhdistys järjestää merkittävästi erikoislääkärikoulutukseen liittyvää koulutusta, ja tämä on mahdollista toteuttaa laadukkaasti yhteistyössä muun muassa lääkeyritysten kanssa. Toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää. Periaatteisimme yritysyhteistyössä kuuluu, että NLY päättää aina koulutuksen aiheen, sisällön ja puhujat. Julkaisemme myös sidonnaisuutemme toimintakertomuksessa”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Keränen.

NLY järjestää vuosittain koulutustilaisuuksia yhteistyössä lääketeollisuuden, yliopistojen, yksittäisten ammatinharjoittajien ja terveyspalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Esimerkiksi NLY:n tärkein koulutustapahtuma, vuodesta 1985 järjestetty NuoriLääkäripäivät, on viime vuosina toteutettu yhteistyössä Terveystalon, Pfizerin ja kahden sairaanhoitopiirin kanssa. Ilman yhteistyökumppaneita tapahtumaa ei olisi mahdollista järjestää.

Lisäksi NLY tekee yhteistyötä Orion Pharman ja GlaxoSmithKlinen kanssa. Yhteistyössä Orion Pharman kanssa järjestetään pienryhmäkoulutuksia seitsemässä kaupungissa. Orion Pharma myös tukee NLY:n valtuuskunnan kokousten järjestämistä. Yhteistyössä GlaxoSmithKlinen kanssa alkaa syksyllä 2016 uusi koulutuskiertue “Nuori Lääkäri 2.0 – tietoa etsimässä”. Kiertue keskittyy tiedonhaun ja -hallinnan kysymyksiin.

Lisätietoja:

Mikko Keränen
hallituksen puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry
mikko.keranen@nly.fi
puh. 050 321 0845