Blogi

Tälle sivulle on koottu Nuoren Lääkärin blogissa ja Nuori Lääkäri -lehdessä julkaistut artikkelit. Voit lukea selata joko julkaisujärjestyksessä tai aihealueittain. 

Triagesta ja päivystyksestä - avautumista ja idealistisia haaveita

Triage tarkoittaa hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia. Triage-sana tulee ranskankielen sanasta “trier”, joka tarkoittaa “valita”. Triagen tavoitteena on saada päivystys toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti ohjaamalla potilaat saamaan oikeaa hoitoa sopivaan hoitopaikkaan. Miten triagen, ja sitä kautta koko päivystyksen, toimivuus mahdollistetaan päivystyksessä? Erityisesti viimeisen puolen vuoden sisällä olen työskennellyt monissa eri päivystyspisteissä ja kiirevastaanotoilla ja samalla saanut nuorelle lääkärille arvokasta kokemusta eri paikkojen toimintatavoista.

Arkipäivän feminismiä lääkärin näkökulmasta

Haluan kohdella potilaita yhdenvertaisesti. Siksi pohdin jatkuvasti omia työtapojani feministisestä näkökulmasta. Feminismi on minulle toisten huomioon ottamista ja toisaalta myös työn tekemistä hyvin: Vannoinhan lääkärinvalassakin täyttäväni lääkärintyöhön liittyvät velvollisuuteni syrjimättä ketään.

Miten erikoislääkärikoulutukseen valitaan jatkossa?

Yliopistot ovat yhdessä tehneet ehdotuksen menettelystä, jolla voitaisiin jatkossa valita henkilöt suorittamaan erikoislääkärikoulutusta (luettavissa täältä). Yliopistot pyysivät myös NLY:ltä lausuntoa ehdotuksesta, minkä tueksi pyysimme kommentteja teiltä NLYn jäseniltä. Haluammekin lämpimästi kiittää runsaasta palautteesta, terävistä huomioista sekä erinomaisista ehdotuksista!

Baltiasta tuulee

Nuorten lääkärien tulevaisuuden näkymiä sekoittavat erikoislääkärikoulutuksen uudistus, korkeat sisäänottomäärät lääketieteelliseen koulutukseen ja SOTE-suunnittelu. Muutokset ovat usein tarpeellisia jatoisinaan välttämättömiä. Samalla kun Suomessa käydään läpi suuriakin muutoksia, on moni kääntänyt katseensa ulkomaille.

Lääketieteellisen tutkimuksen jatkuvuus uhattuna

Suomi on perinteisesti ollut lääketieteen tutkimuksen kärkimaita, mikä on mahdollistanut uudenaikaisimmat, tuoreeseen näyttöön perustuvat ja laadukkaat hoidot suomalaisille potilaille. Kuitenkin viime vuosina tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tarkoitettu rahoitus on johdonmukaisesti niukentunut. Nykyisestä kehitystrendistä kärsivät viime kädessä potilaat.

Sivut