Varsin käytännönläheisen tieteenalamme koulutuksissa ja opetuksissa painotetaan tyypillisesti asiasisältöä. Mikäli professorin, luennoitsijan tai muun presentaattorin tavoitteena on kuitenkin jakaa ymmärrystään kuulijoilleen mahdollisimman tehokkaasti, on pedagogiikan perusteiden ymmärtäminen avainasemassa – tiedon asiantunteva välittäminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin asiantuntemus itsessään. Kuitenkin lääketieteen lisensiaatin perustutkinto, tieteellinen jatkokoulutus eli tohtorintutkinto, tai edes erikoislääkärikoulutus eivät mielestäni anna nykyisellään riittäviä eväitä tutkitusti toimivien pienienkään opetustapahtumien rakentamista varten. Tarve kehitykselle on mielestäni ilmeinen.

Vuonna 2017 Suomeen rantautuu globaalisti suurin lääketieteen koulutukseen liittyvä konferenssi, Association of Medical Education in Europen järjestämä AMEE. Elokuun lopussa Helsingin Messukeskuksessa kokoontuu kansainvälinen joukko professoreita, kliinikoita ja muita kiinnostuneita, joita yhdistää palo lääketieteellisen opetuksen kehittämiseen sen eri asteilla. Virallisesti kolme päivää kestävän konferenssin aikana on mahdollisuus kuulla laadukkaita ja asiantuntevia puheenvuoroja huippuyliopistojen opetushenkilöstöltä, osallistua ajatuksia ja uusia ideoita herättäviin työryhmiin, ja kerätä ymmärrystä sovellettavaksi kotisuomessa paikallisesti. Tapahtuman ajankohta ei voisi olla parempi – lääketieteen perusopetuksen opetussuunnitelmia uudistavat tiedekunnat ja erikoislääkärikoulutusta kehittävät tahot voisivat varmasti välttää monta sudenkuoppaa AMEE:n oppien ansiosta.

Ensimmäinen omakohtainen kosketukseni konferenssiin oli lämpimän loppukesäisessä Barcelonassa. Yli 3500 kävijää saavuttanut tapahtuma yllätti minut avoimuudellaan; konferenssivieraat titteleistään ja akateemisista arvoistaan riippumatta tulivat avoimen kiinnostuneesti keskustelemaan nuoren suomalaisen opiskelijan kanssa. Mielenkiintoiset luennot, interaktiiviset keskustelut, nopeatempoiset esitykset (PechaKucha™) ja kattava kokoelma laadukkaita postereita takasivat sen, että jokainen osallistuja pystyi rakentamaan itselleen monipuolisen ja kattavan ”lukujärjestyksen” konferenssin ajaksi. Näin ensikertalaiselle Barcelonan AMEE oli vain pintaraapaisu; tarve nähdä, kuulla ja tietää lisää kasvoi tietoa ahmiessa.

Toimin itse Suomen Medisiinariliiton edustajana ja opiskelijajäsenenä Helsingin AMEE:n paikallisessa järjestelytoimikunnassa. Virallisen tehtäväni, eli tapahtuman opiskelijatyövoiman organisoimisen lisäksi koen velvollisuudekseni myös innostaa opiskelijoita laajemmin lääketieteen koulutuksen kehittämiseen ja tutkimiseen. Nyt siis kuulolla, sillä konkreettinen mahdollisuus tähän on tarjoutumassa pian.

Haasteeni erityisesti kaikkien lääketieteellisten kaupunkien opiskelijoille ja erikoistuville lääkäreille onkin seuraava: etsi omaan koulutukseesi liittyvä ajankohtainen aihe, suunnittele pienimuotoinen tutkimusasetelma tämän ympärille ja luonnostele suunnitelma sen toteuttamiseksi! Koosta lopuksi kehkeytyneestä toteuttamiskelpoisesta ja kenties jo hyvässä vaiheessa olevasta tutkimusideastasi abstrakti, jonka voit toimittaa helmikuun puoleen väliin mennessä AMEE:n arvioitavaksi. Idean ei tarvitse olla monimutkainen, pitkäjänteistä työtä vaativa projekti, vaan esimerkiksi pienimuotoinen kysely soveltuvasta aiheesta voi olla täysin riittävä ja relevantti AMEE:n tarkoitusperiä ajatellen. Projektin lopullisena tavoitteena on koostaa tutkimusposteri, joita konferenssissa on luettavissa runsain mitoin.

Pienenä Pohjoismaana Suomi on onnistunut profiloitumaan yllättävän onnistuneesti koulutuksen luvattuna maana PISA-tutkimustulosten ja varsin edistyksellisen ensimmäisen ja toisen asteen opintokokonaisuuksien ansiosta. Yliopistomaailmaan saakka sama menestys ei aivan yhtä ylväästi ole kantanut, mutta potentiaalia tähän kaikesta huolimatta on runsaasti. Laadukasta ja relevanttia koulutusta ei voida rakentaa jättämällä vastaanottava taho, eli opiskelijat ja koulutettavat ulkopuolelle neuvottelupöydästä. AMEE tarjoaa meille tilaisuuden laajentaa vaikutusmahdollisuuksiamme opiskelijoina, ja vastavuoroisesti auttaa meitä ymmärtämään opiskelijanäkemystä paremmin, kun roolit ehkei edes niin kaukaisessa tulevaisuudessa muuttuvat.

Teemu Karjalainen

Suomen Medisiinariliiton pääsihteeri

AMEE2017 – paikallisen järjestelytoimikunnan opiskelijajäsen

https://www.amee.org/home