Nuorten Lääkärien yhdistys juhlii tänä vuonna yhdeksättäkymmenettä vuottaan.Yhteiskunnan ja lääketieteen edistys on kulkenut tuona aikana käsikädessä; suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on kenties maamme merkittävin lääketieteellinen edistysaskel! 

Suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta kohtaavat parhaillaan uudenlaisia haasteita. Ilmastonmuutos, sekä istumantyön ja punaisenlihan haitat, ovat terveysuhkia, joista yhdistyksemme perustamisvuosina tuskin osattiin olla huolissaan. Oman yhdistyksemme perustyönsarka pysyy kuitenkin ennallaan.

Unelmamme on paras mahdollinen terveydenhuoltojärjestelmä, joka mahdollistaa niin lääkärin hyvän arjen kuin potilaan hyvän hoidon.

Mahdollisuudet terveydenhuollon uudistukselle ovatkin käsillä. Niin sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmän uudistus kuin erikoislääkärikoulutuksen uudistus avaavat mahdollisuuden toiminnan pölyttämiseen.

Nuori Lääkäri toivoo järjestelmää, jossa lääkäreiden työajat saadaan lisääntyvän kuormituksen keskellä kuriin. Kiihtyvän kehityksen keskellä jatkuva ammatillinen koulutus tulee varmistaa. Erikoistumiskoulutus täytyy saada tälle vuosituhannelle. Nuori Lääkäri ajattelee, että jatkossa koulutukseen haetaan avoimesti, kaikille yhteisin periaattein ja koulutuksen etenemistä seurataan nykyaikaisin menetelmin, jotka mahdollistavat niin erikoistuvalle, yliopistolle kuin valtiovallalle tiedon erikoistuvien tilanteesta.

Edessämme on kiivas vaalivuosi. Presidentin- ja maakuntavaalien lomassa valitaan Nuorten Lääkärien Yhdistyksen uusi valtuuskunta ja syksyllä käydään Lääkäriliiton vaali. Vaaliuurnille kannustaa erityisesti tuleva Lääkärisopimuksen uudelleen neuvottelu. Nuorten ääni ei saa neuvotteluissa hukkua!

NLY:n agendalla vaaleissa ovat ruuhkavuosien vakiot: kliinisen työn, tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien sekä perheen yhdistäminen. Lääkärien työnkuvat moninaistuvat ja NLY haluaa olla aktiivisesti edistämässä niin erikoistumispolkujen joustavuutta kuin uusien yhteistyömuotojen ja työkalujen tuloa terveydenhuoltoon.

NLY:n juhlavuosi käynnistyi Lääkäri2018-tapahtumassa rytinällä. NLY julkaisi Viiden tähden
koulutuspaikka-kyselyn ammatillisen jatkokoulutuksen laadusta. Ensimmäistä kertaa syksyllä 2017 kerättyyn kyselyyn vastasi lähes 600 nuorta lääkäriä. Muutamassa tunnissa uutiseen tartuttiin maanlaajuisesti.

Nuori Lääkäri iloitsee koulutuksen saamasta hyvästä näkyvyydestä ja toivoo, että sote-uudistuksen myllerryksessä myös koulutusasiat pysyvät päättäjien mielessä. Tätä vaikutustyötä tullaan jatkamaan koko uudistuksen ajan! Jo nyt koulutuspaikoilta kuuluu huhua, että jatkossa halutaan mukaan parhaiden joukkoon – toivottavasti tämä näkyy koulutuksen laadun ja lääkäreiden työolojen myönteisenä kehityksenä. Resursointia koulutukseen ja ohjaukseen tarvitaan!

Nuori Lääkäri -lehti jatkaa koulutuspaikkakyselyn tulosten käsittelyä koko vuoden kestävässä
juttusarjassa. Ensi syksynä vastaamaan pääsee jälleen! Toiveena on kasvava vastausmäärä, jotta tuloksia saadaan myös yksittäisistä klinikoista! Onnistumisten lisäksi jatkossa nostetaan rohkeasti esiin myös epäkohdat, ja jo tänä vuonna koulutuspaikkoja kontaktoidaan kannustaen ja opastaen kehittämään erikoistumisen olosuhteita.

OIkein hyvää alkanutta vuotta 2018 – työ lääkärin paremman arjen hyväksi jatkuu!