Kuopiossa on yliopistollisessa sairaalassa suoritettavia ns. puolikkaita amanuenssuureja, joiden työaika on 50% kokopäiväisen amanuenssuurin työajasta. Puolikkaan voi tehdä opetuksen ohella mutta niitä ei hyväksilueta tutkintoon. Myös Turussa on viime vuonna otettu käyttöön puolikkaat amanuenssuurit täysipäiväisten rinnalle ja vielä tutkintoon sisällytettävinä.

Töiden ja opiskelun yhdistäminen

Töiden ja opiskelun yhdistäminen voi olla hankalaa. Puolikasta amanuenssuuria suorittaessaan opiskelijan tulee osallistua pakolliseen opetukseen mutta harjoittelu vie aikaa omatoimiselta opiskelulta ja eikä aina ehdi luennoille. Päivät voivat käydä pitkiksi mutta niinhän käy myös tutkimustyötä tekevillä.

Toisin päin ajateltuna opetus voi myös olla esteenä amanuenssin osallistumiselle esimerkiksi osaston aamukierrolle. Periaatteessa onko oikein, että yliopisto tarjoaa opiskelijoille työharjoittelua suoritettavaksi muun opetuksen ohella? Tämä kysymys nousi äskettäin keskusteluihin Kuopiossa mutta lopuksi päädyttiin säilyttämään puolikkaat amanuenssuurit entisellään. Sen sijaan Turussa voi suorittaa sekä kokopäiväisiä että puolikkaita amanuenssuureja kurssien aikana.

Puolustuspuhe puolikkaille amanuenssuureille

On hienoa, että yliopisto tarjoaa amanuenssuureja, jotka ovat opiskelijoille matala kynnys siirtyä kirjojen ääreltä työelämään! Yleensä puolikkaan amanuenssuurin saa hyvin sovitettua omaan lukujärjestykseen. Puolikkaita on mahdollista tehdä Kuopiossa yksi lukukautta kohden ja koko opintojen aikana niin monta kuin ehtii. Puolikkaat ovat pidettyjä ja monet tekevät niitä useita

siten pintaraapaisuja monilta eri erikoisaloilta, mikä voi parhaimmillaan positiivisesti vaikuttaa oman erikoisalan valintaan. Amanuenssina saa arvokasta käytännön oppia ja kokemusta niin itse medisiinasta kuin työnteostakin. Huomattavaa on myös se, että opiskelijoiden sisäänottomäärän kasvaessa on jatkossa opiskelijan entistä vaikeampaa päästä kurssin aikana harjoittelemaan käytännön taitoja yksin opettavan lääkärin kanssa. Onneksi amanuenssuurin aikana mestari-kisälli -mallin oppiminen saa tilaisuuden toteutua.

Opiskelijat ovat vaativia

Erästä tähtioppilasta ja yhtä rymyeetua yhdisti yksi tunne:Tylsyys, jos ei ole amanuenssina tekemistä.

Amanuenssit tarvitsevat harjoiteltavaa, toki sopivissa määrin eikä esimerkiksi loppumatonta epikriisi-nakkia. Onkin tärkeää, että amanuenssi otetaan hyvin vastaan, perehdytetään osaston tapoihin ja että amanuenssille annetaan mielekästä, hänelle sopivaa tekemistä ja pähkinöitä pohdittavaksi. Samalla amanuenssia ohjaava lääkäri voi kehittää pedagogisia taitojaan ja saa haasteita amanuenssin kysymyksistä.Toki kiire asettaa rajoja opettamisen toteutumiselle mutta tärkeintä on ettei amanuenssi jää yksin.Yksinäinen ja tylsistynyt amanuenssi keskittyy lähinnä tavoittelemaan seuraavaa tasoa Candy Crush Sagassa.

Onneksi noheva amanuenssi löytää helposti puuhaa ja omalla aktiivisuudellaan harjoittelusta saa irti oppia ja hyvän mielen.

Puolikkaat amanuenssuurit, suosittelen!

 

Sonja Aukee LK,
UEF, NLYn koulutusvaliokunnan jäsen
puolikas amanuenssi KYS helmikuu