Akuuttilääketiede 

 1. Ensihoito kuljettaa 90-v naista terveyskeskuksen vuodeosastolta yhteispäivystykseen. Esitiedoissa verenpainetauti, tablettihoitoinen tyypin 2 diabetes. Potilas asuu kotona kotihoidon turvin, joutunut tk-vuodeosastolle epäselvän yleistilan laskun vuoksi 5 päivää sitten. Osastolla potilas on kuumeillut ad 39°C 4 päivää, pääoireena yskä. Osastolla otettu Covid19-PCR negatiivinen. Tänään pikamittareilla gluc HI ja ketoaineet 2,5. Tänään potilaan kunto romahtanut, tajunta alentunut. Tullessa potilas liikuttaa kaikkia raajoja, ei selkeitä puolieroja, periferia viileä. Pitää silmiä auki, muttei noudata kehotuksia. Auskultoiden keuhkoista sisäänhengitettäessä rohinaa molemmin puolin, hengitystie avoin. Vitaalit: tasainen syke 100/min, RR 100/60, saturaatiokäyrä ei piirrä kunnolla. Happiviikset menee 2l/min virtauksella. Päätät välittömästi ottaa valtimosta verinäytteen.
 2. a) Tulkitse verikaasuanalyysin tulokset parhaan kykysi mukaan. (2p)
 3. b) Mikä on tässä vaiheessa työdiagnoosisi ja miten aloitat potilaan hoidon päivystyspoliklinikalla? (3p)
 4. c) Hoitaja ojentaa sinulle puhelimen, jossa potilaan tytär jo kysyy rouvan voinnista. Mitä asioita käyt läpi lähiomaisen kanssa tässä vaiheessa? Max 5 riviä. (1p)
     laitteen viitearvot 
pH  7,476  7,350 – 7,430 
pCO₂  5,50 kPa  4,50 – 6,00 
pO₂  7,24 kPa  10,0 – 14,0 
HCO³ˉ  31,0 mmol/L  22 – 26 
BE  7,2 mmol/L  -2,5 – 2,5 
Hb  151 g/L  117-155 
sO₂  88,1%   
Na  151 mmol/L  137-144 
K  3,2 mmol/L  3,5 – 4,8 
Ca²  1,29 mmol/L  1,16 – 1,3 
Clˉ  101 mmol/L  99-111 
Glu  40 mmol/L  4,0 – 6,0 
Lact  2,5 mmol/L  0,6 – 2,4 

 

 1. Testistorsiopotilaan oireet ja löydökset sekä potilaalle yhteispäivystyksessä tehtävät toimet. 6p.
 2. Aorttastenoosi. Sen epidemiologia, patofysiologia, kliininen ilmentymä, diagnoosi ja hoito. 6p. 
 3. Kuvaa eri vatsan ja/tai lantion alueen kivun syitä ei-raskaana olevalla naisella. Vastauksesta käytävä selväksi kivun syy, esitiedot ja löydökset sekä syytä selvittelevät tutkimukset. 6p. 
 4. Pikkukysymykset. Max 5 riviä / kohta. 6p. 

a: Mitä samaa kliinistä päätöstä pyrkivät tukemaan CATCH-, CHALICE- ja PECARN -tutkimusten pohjalta tehdyt hoitosuosituskaaviot? 

b: Lemierren syndrooma 

c: Toddin pareesi 

d: Crush syndrooma 

e: VDD-tahdistus 

f: leukosyyttien, proteiinien ja glukoosin määrä (matala, lievästi alentunut, normaali, lievästi kohonnut, kohonnut) selkäydinnesteessä bakteeri- ja virusmeningiitissä. 

 

Endokrinologia 

 1. Turnerin oireyhtymä aikuisiässä: hoito ja seuranta 6p. 
 2. Basedowin taudin oftalmopatian hoito 6p. 
 3. Umpilisäkkeen neuroendokriinisen kasvaimen diagnostiikka ja hoito 6p. 
 4. MODY-diabetes 6p. 
 5. APECED 6p. 

 

Fysiatria 

 1. Kylmähoito fysiatriassa 10 p.:
  -eri muodot ja fysiologinen vaikutus niissä
  -mentoli reseptorin merkitys  
 2. Toiminnalliset häiriöt ja niiden hoidon järjestäminen 10p. 
 3. Alaraajaproteesit 10p. 
 4. Selkäydinvammaisen hoito- ja kuntoutusjärjestelmä Suomessa 10p. 

Gastroenterologia 

 1. Ärtyvä suoli oireyhtymän hoito (6p):

Ruokavaliohoito (3p) 

Lääkehoito (3p) 

 1. Uudet lääkehoidot tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa (6p)
 2. Non-invasiiviset menetelmät maksafibroosin selvittämisessä (6p)
 3. Suolistosyövän seulontatähystyksissä todettiin seuraavia muutoksia. Miten toimisit seuraavien potilaiden kohdalla (jatkohoito ja/tai seurantaohjeet) (6p):
  A) Rekto-sigman alueella todettiin <20 kpl <10 mm hyperplastista polyyppiä (1,5p)
  B) 5 mm onnistuneesti poistettu sahalaitapolyyppi, jossa todettiin dysplasia (1,5p)
  C) Ascendenssista poistettiin piecemeal tekniikalla endoskopistin arvion mukaan onnistuneesti 20 mm polyyppi, joka osoittautui tubulaariseksi adenoomaksi (dysplasia-aste lievä) (1,5p)
  D) Poistettiin onnistuneesti 12 kpl 5-8 mm tubulaarista adenoomaa, joiden dysplasia-aste oli lievä (1,5p) 

 

Gastroenterologinen kirurgia 

 1. Elektiivinen kolekystektomia
 2. Akuutin mesenteriaali-iskemian diagnoosi ja hoito 
 3. Traumalaparotomian indikaatiot ja toteutus 
 4. Mahalaukun ja duodenumin verenvuotojen endoskooppinen hoito 

 

Geriatria 

Aihealue 1 :Sarkopenia ja kakeksia: 

 1. a) Miten European Working Group on Sarcopenia (EWGSOP2) määrittelee sarkopenian ja sen vaikeusasteen?
  b) Mitä tarkoitetaan kakeksialla ja miten se eroaa sarkopeniasta? Vastaa lyhyesti kysymyksiin (esim. ranskalaisin viivoin). 6p. 

Aihealue 2: Vanhuspalvelulaki velvoittaa 1.4.2023 lähtien käyttämään RAI-arviointijärjestelmää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnin yhteydessä.  

 1. a) Mihin muuhun tarkoitukseen kuin palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arviointiin RAI-arviointijärjestelmää käytetään?
  b) Miten geriatri voi hyödyntää RAI-arviointien antamaa tietoa potilaansa hoidossa käytännön kliinisessä työssä? Vastaa lyhyesti kysymyksiin (esim. ranskalaisin viivoin). 6p. 

Aihealue 3: Primaarinen hyperparatyreoosi (PHPT) on kolmanneksi yleisin endokrinologinen sairaus iäkkäillä.  

 1. a) Mitä oireita tai löydöksiä kuuluu primaarisen hyperparatyreoosin kliiniseen taudinkuvaan?
  b) Miten diagnosoit primaarisen hyperparatyreoosin? Vastaa lyhyesti kysymyksiin. 9p. 

Aihealue 4: Ihon kutina on iäkkäillä yleinen ongelma. 

 1. a) Luettele iäkkäillä esiintyviä ihon ongelmia ja ihotauteja, joihin liittyy tyypillisesti kutinaoiretta?
  b) Luettele muita sairauksia ja ongelmia pitkittyneen kutinaoireen taustalla (muita kuin ihoon liittyviä)?
  c) Luettele kutinaoireen keskeisimmät erotusdiagnostiset tutkimukset perusterveydenhuollon tasolla. 6p.  

Aihealue 5. Perustellut väittämät. Kerro, onko väittämä oikein vai väärin. Perustele vastauksesi. 

 1. Puhumisen välttäminen on iäkkään presbyfonian ensisijainen hoitomuoto. 3p. 
 2. Vuonna 2022 Age and Ageing-lehdessä julkaistu ”World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative” ei suosittele kaatumisseulan käyttöä sairaalahoidossa olevien iäkkäiden potilaiden kaatumisriskin arviointiin. 3p. 
 3. Lewyn kappaleet ovat Parkinsonin tautia, Lewyn kappaletautia ja monijärjestelmäsurkastumaa (MSA) yhdistävä neuropatologinen löydös. 3p. 

   

Ihotaudit ja allergologia 

 1. Apinarokko 6p. 
 2. Laserhoidot ihotaudeissa 6p. 
 3. Syyhy: kliininen kuva, diagnostiikka ja hoito 6p. 
 4. Atooppisen ekseeman systeemiset hoidot 6p. 
 5. Vastaa vain yhteen seuraavista: Heriditaarinen angioödeema TAI valoihottumat ja niiden diagnostiikka 6p. 

 

 

Infektiosairaudet 

 1. Endokardiitti- yleisimmät aiheuttajat ja hoito 6p.
 2. Dalbavansiini 6p.
 3. Malarian estolääkitys 6p. 
 4. Bakteerimeningiitti – yleisimmät aiheuttajat, hoito ja hoidon kesto 6p. 
 5. Clostridioides difficile -ripulin hoito ja ehkäisy 6p. 

6.1. Yleisvaaralliset tartuntataudit
a) yleisvaarallisuuden edellytykset (1p)
b) mainitse kolme esimerkkiä yleisvaarallisista taudeista (1p)
c) lääkärin velvollisuudet ja toimivaltuudet sekä tutkimusten, hoidon ja hoitoon määrättyjen lääkkeiden maksuttomuus yleisvaarallisten tartuntatautien kohdalla (1p) 

6.2. Valvottavat tartuntataudit
a) valvottavuuden edellytykset (1p)
b) mainitse kolme esimerkkiä valvottavista tartuntataudeista (1p)
c) lääkärin velvollisuudet ja toimivaltuudet sekä tutkimusten, hoidon ja hoitoon määrättyjen lääkkeiden maksuttomuus valvottavien tartuntaatutien kohdalla (1p) 

  

Kardiologia 

 1. 1. Johtoratatahdistus – aiheet, hyödyt, tutkimusnäyttö 6p. 
 2. Eisenmenger 6p. 
 3. Selitä lyhyesti: 6p.
  a. asetatsolamidi
  b. olpasiraani
  c. SGLT2 estäjien mahdolliset haittavaikutukset 
 4. Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito 6p. 
 5. Painevaijerin käyttö sepelvaltimotoimenpiteissä 6p. 
 6. Restriktiivinen kardiomyopatia – kliininen kuva ja diagnostiikka 6p. 

 

Keuhkosairaudet ja allergologia 

 1. Sentraalinen uniapnea: patofysiologia ja hoito 6p. 
 2. Akuutti toksinen pneumoniitti 6p. 
 3. Eosinofiilinen pneumonia 6p. 
 4. Työhön liittyvä astma ja sen tutkiminen 6p. 

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 

 1. Kardiaalisen rajoittumisen merkit spiroergometriassa 6p. 
 2. Aortan koarktaation ja rekoarktaation arviointi neliraajapainemittauksissa 6p. 
 3. Selitä spirometrian ventilaatiotoiminnan häiriön luonteen ja vaikeusasteen arviointi z-arvoihin perustuen 6p.
 4. Mitraalivuodon tutkiminen sydämen ultraäänitutkimuksella 6p. 
 5. Munuaistoiminnan gammakuvaus 6p. 
 6. Isotooppitutkimukset ihomelanooman yhteydessä 6p. 

 

Kliininen hematologia: 

 1. Immunologinen trombosytopenia (ITP) ja raskaus: erotusdiagnostiikka, hoidon päälinjat ja ennuste 6p.
 2. Smoldering multiple myeloma (SMM): määritelmä ja hoitoon liittyvät valinnat 6p.
 3. Venetoklaksi akuutin myelooisen leukemian hoidossa 6p.
 4. Hemolyyttisen anemian diagnostiikka 6p.

 

Kliininen kemia 

 1. Laboratoriotutkimusten kliininen käyttökelpoisuus tulee arvioida tuotettaessa diagnostisia tutkimuksia. Tämä huomioiden:
  a) Miten etenet, kun arvioit käytössä olevan laboratoriotutkimuksen tuotannon tarvetta? (3 p)
  b) Mitä tekijöitä otat huomioon ottaessasi käyttöön uutta tutkimusta? (3 p) 
 2. Ateroskleroosin vaaratekijöiden laboratoriodiagnostiikka (6 p)
 3. Mitkä ovat seuraavien laboratoriomenetelmien mittausperiaatteet ja kliiniset käyttöalueet
  a) Massaspektrometria (3 p)
  b) PCR (polymeraasiketjureaktio) (3 p) 
 4. Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonta nyt ja tulevaisuudessa (6 p)
 5. Kryoglobuliini diagnostisena tutkimuksena ja analyysejä häiritsevänä tekijänä (6 p)
 6. Verikaasututkimukset
  – Kuvaa verikaasututkimuksien preanalytiikan ongelmat (3 p)
  – Mitä asiakkaan tarpeita tulee ottaa huomioon verikaasututkimuksien järjestämisessä (3 p) 

 

Kliininen neurofysiologia 

 1. 68v potilas tulee tutkittavaksesi ALS-epäilyn vuoksi. Lähetteen mukaan jänneheijasteet ovat vilkastuneet. Mitä tutkit, jotta voit vastata neurologille mahdollisimman tarkasti hänen kysymykseensä? 6p. 
 2. Millaisia KNF-menetelmiä voi käyttää seuraavilla tehohoitopotilailla? Kuvaa menetelmät, tyypillisimpiä löydöksiä sekä niiden kliininen merkitys
  – Refraktaarinen status epilepticus-potilas (2 pistettä)
  – Pitkään tehohoidossa ollut potilas, jolla on vaikeutta päästä eroon hengityskoneesta (2 pistettä)
  – Vastasyntynyt, jolla on hypoksisiskeeminen aivovaurio (2 pistettä) 

 

 1. MWT ammattikuskin ajokykykyarviossa, huomioi erityisesti tutkimuksen ja tulkinnan haasteet. 6p. 
 2. Kuvaile EEG-löydökset (interiktaaliset ja iktaaliset) diagnoosivaiheessa sekä niiden mahdollinen kehittyminen ajan myötä.
  – Infantiilispasmioireyhtymä (2 pistettä)
  – Nuoruusiän poissaoloepilepsia (2 pistettä)
  – Mesiaalinen temporaalilohkoepilepsia (2 pistettä) 

 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

 1. Punajäkälä ja KNK taudit 9p. 
 2. Hammasperäinen sivuontelotulehdus 9p. 
 3. Puheen tunnistuskyvyn mittaaminen hälyssä 9p. 
 4. Poskiluun murtuma 9p. 

 

Käsikirurgia 

 1. Distalisen radiusmurtuman ja volarisen levyosteosynteesin jälkeisen peukalon koukistajajänteen repeämä: myöhäisrekonstruktio ja hoito 6p. 
 2. Luunkorvikkeiden käyttö käsikirurgiassa. 6p. 
 3. Sormen replantaation indikaatiot sekä postoperatiivinen hoito sisältäen mahdollisten komplikaatioiden arvioiminen ja niiden hoitomenetelmät 6p. 
 4. Hermovamman jälkeisen kivuliaan neurooman hoito ja oletettavat tulokset 6p. 
 5. Käden tai ranteen septisen artriitin diagnostiikka ja hoito 6p. 
 6. Madelung deformiteetti: diagnoosi, seuranta ja hoitovaihtoehdot sekä hoidon aiheet eri ikäkausina 6p. 

 

Lastenkirurgia 

1) Ruokatorviatresia 6p.
A) Mitkä kaksi löydöstä antenataalisassa UÄ-tutkimuksessa voivat viitata ruokatorviatresiaa?
B) Ruokatroviatresian Grossin luokituksen mukaiset tyypit. ja niiden suhteelliset osuudet ja esofagotrakeaalisen fistelin sijainti sen perusteella?
C) Selitä miten määrität ruokatorviatresian tyypin alustavasti vastasyntyneellä ja suunnittelet alkuvaiheen leikkaushoidon sen perusteella.
D) Primaarianastomoosilla hoidetun C-tyypin ruokatorviatresiapotilaalla todetaan ilmarinta oikealla 3. postoperatiivisena päivänä. Mikä on ilmarinnan todennäköisin syy ja miten selvität asian?
E) Primaarianastomoosilla ilman komplikaatioita hoidetun C-tyypin ruokatorviatresiapotilas hakeutuu sairaalaan 4 viikkoa kotiutumisen jälkeen lisääntyneen pulauttelun ja limaisuuden vuoksi. Mistä on todennäköisesti kysymys ja miten selvität ja hoidat ongelman?
F) Ruokatorviatresiaan liittyy merkittävä ruokatorven liikehäiriö. Mainitse liikehäiriöön liittyvät merkittävimmät ruokatorven pitkäaikaissairastavuutta aiheuttavat ongelmat? 

 1. Hirschsprungin tauti. 6p.
  A) Mitkä kaksi löydöstä antenataalisessä UÄ-tutkimuksessa voivat viitata Hirschsprungin tautiin?
  B) Miten Hirschsprungin tauti diagnosoidaan?
  C) Selitä mikä on transitiovyöhyke ja miten sen sijainti jakaantuu koko suolen alueella Hirschsprung-potilailla?
  D) Miten transitiovyöhykkeen sijainti arvioidaan preoperatiivisesti ja leikkauksen aikana?
  E) Kuuden kuukauden ikäisellä pojalla on toistuvia enterokoliitteja rekto-sigmoidaalisen Hirschsprungin taudin vuoksi tehdyn endorektaalisen läpivetoleikkauksen jälkeen. Enterokoliitteihin liittyy huomattava ulostamisvaikeus. Ulostamisvaikeutta on hoidettu kotona rektaaliputkella. Miten tutkit ja miksi? 
 2. Pikkukysymykset: Selitä 1-5 lauseella 3p.
  1) Tyyppi 3 sappitieatresia
  2)  ARPKD 
  3) REX shuntti 
 3. Legg-Perthes-Calven tauti; epidemiologia ja etiologia, määrteilmä ja luokitukset; oireet ja status; diagnostiikka ja tärkeimmät erotusdiagnostiset vaihtoehdot; hoito; ennuste. 6p. 
 4. a) Humeruksen lateraalisen kondylin murtuma lapsella. Diagnostiikka, hoitovaihtoehdot ja seuranta. (1,5p)
  b) Humeruksen mediaalisen epicondylin murtuma lapsella. Diagnostiikka, hoitovaihtoehdot ja seuranta. (1,5p)
  c) Vertaa humeruksen lateraalisen kondylin ja mediaalisen epicondylin murtumia; mitkä ovat olennaisia eroja, ajatellen vammamekanismia, diagnostiikkaa, leikkaushoidon kriteerejä ja sudenkuoppia? (3p) 
 5. Pikkukysymykset: selitä 1-5 lauseella: 3p.
  1) Risserin luokitus
  2) PFFD
  3) Nottan nodule 

 

Lastenneurologia 

 1. Suomalaisen tautiperinnön lapsuusiällä alkavat neurologiset sairaudet ja niiden taudinkuvat 10p. 
 2. Tuberoosiskleroosi – hoito ja seuranta 10 p. 
 3. Dravet’n oireyhtymä 2p. 
 4. Vastasyntyneen aivoverenkiertohäiriöt 2p. 
 5. Eteplirsen 2p. 
 6. Akuutti polyradikuliitti 2p. 
 7. Opsoclonus-myoclonus-oireyhtymä 2p. 

 

Lastenpsykiatria 

 1. Resilienssin käsite ja merkitys lastenpsykiatriassa 6p. 
 2. Autismin
  a. oirekuva (2 p.)
  b. diagnostiikka (2 p.)
  c. hoito ja kuntoutus (2 p.) 
 3. Sijaishuollossa olevien lasten lastenpsykiatrisessa tutkimuksessa ja hoidossa huomioon otettavat näkökohdat ja lainsäädäntö. 6p. 
 4. Kognitiivisen käyttäytymisterapian pääperiaatteita soveltavat interventiot lasten ahdistuneisuushäiriöiden, traumaperäisten häiriöiden ja syömishäiriöiden hoidossa (6 p.)

 

 

Lastentaudit 

 1. Lasten ja nuorten hypertension esiintyminen, tärkeimmät syyt ja diagnostiikka 5p. 
 2. Pikkulasten normaali unen kehitys ja univaikeudet 5p. 
 3. Lasten hydrocephalus – syyt, diagnoosi ja hoidon pääpiirteet 5p. 
 4. Keskussairaalan päivystykseen tuodaan 2,5 -vuotias, aikaisemmin terve tyttö, joka on alkanut kuumeilla noin viikko sitten. Kuumeen lisäksi ei ole ollut selkeitä muita infektio-oireita. Muutama päivä sitten lapsi on käynyt terveyskeskuspäivystyksessä, jolloin pika-CRP oli 63 mg/l, nielu oli punoittava ja streptokokkipikatesti positiivinen. Tuolloin aloitettu V-penisilliini suun kautta. Lääkkeet lapsi on oksennellut ja kuumeilu on jatkunut tasolla 38–39.5⁰C.

Nyt tutkittaessa toteat väsyneen, kuumeisen lapsen, jolla periferia on lämmin, jonkin verran turvotusta sekä jaloissa että silmien alueella. Hemodynamiikka on vakaa ja happisaturaatio 100 %. Sydämessä auskultoiden kuuluu soinnillinen gr II systolinen sivuääni parasternaalisti vasemmalla, apeksista tai kaulalta ei poikkeavaa, kliinisesti sopisi lähinnä virtausääneksi. Vatsan seutu on palpoiden hieman pömppö, maksa palpoituu noin 3-4 sormenleveyttä kylkikaaren alapuolella, myös perna palpoituu suurentuneena. Keuhkoauskultaatio on normaali. Suun limakalvot ovat siistit, nielu rauhallinen ja tonsillat peitteettömät. Iho on siisti. 

Laboratoriokokeissa veren hemoglobiini on 98 g/l (105-135), verihiutaleet 92 x 109/l (150-360), leukosyyttien kokonaismäärä 48.5 x 109/l (5-15.5), La 2 (1-15), Crp 30 mg/l (0-3), Alat 153 U/l (<35). Valkosolujen erittelyssä on lymfosyyttejä 95 %, neutrofiilejä 2 % ja monosyyttejä 3 %. Retikulosyytit 2.5 % (0.6-2), Perifeerisen veren morfologiassa leukosytoosi, lymfosyytit atyyppisia, ei blasteja. 

 1. Luettele tärkeimmät erotusdiagnostiset vaihtoehdot? Perustele vastauksesi.
 2. Mitä ovat tärkeimmät ensilinjan päivystykselliset jatkotutkimukset? Perustele vastauksesi. 5p. 
 3. Erittäin pienipainoisten keskosten aminohappojen saannin vaikutus kognitioon 2-vuotiaana 1p. 
 4. Mitä tiedetään vuosina 2021 ja 2022 ilmaantuneista lasten fulminanteista hepatiiteista? 1p. 
 5. Kuinka usein lapselle määrätty lyhyt antibioottihoito toteutuu ohjeen mukaan? 1p. 
 6. 1-vuotiaan ruutuajan yhteys autismikirjon oireisiin 3-vuotiaana 1p. 
 7. Oheisessa kuvassa on abstrakti tuoreesta artikkelista, jossa tutkittiin imeväisten invasiivisten bakteeritautien löytymistä neutrofilian ja kuumeen perusteella, ilman muita inflammaatiomarkkereita. Pohdi sen perusteella, miten diagnostiikka ilman CRP:n ja PCT:n käyttöä vaikuttaisi antibioottien käyttöön kuumeisilla imeväisillä. 1p. 

 

Naistentaudit ja synnytykset 

 1. A Kerro lyhyesti raskaudenkeskeytysten määrästä ja trendeistä Suomessa (2p)
  B Raskaudenkeskeytyksen uusi lainsäädäntö: oletetut hyödyt ja mahdolliset haitat (2p).
  C Selitä mifepristonin ja misoprostolin vaikutukset (2p) 
 2. A Endometrioosia sairastava nainen, G0, aurallinen migreeni. Desogestrel-pilleri käytössä, jolla niukat, mutta epäsäännölliset vuodot. Päivystyksessä VAS 7 vatsakivun vuoksi. Ei löydöksiä. Mikä on todennäköinen epäsäännöllisen vuodon syy ja mitä hoidoksi? (2p)
  B Selitä lyhyesti juveniili metropatia, sen etiologia ja hoito. (2p)
  C Miten progestiini vaikuttaa kohdun limakalvolla ja miksi yhdistelmäehkäisy on yleensä tehokkaampi vuotokontrollin pitäjä, mitä suun kautta annosteltava progestiini? (2p) 

 

 1. Raskauteen liittyvät aivoverenkiertohäiriöt: ilmaantuvuus, riskitekijät, oireet ja diagnoosi (6p)
 2. NIPT-tutkimus: kerro menetelmästä, sen luotettavuudesta ja käyttöaiheista (6p)
 3. Endometriumkarsinooma: riskitekijät, molekylääriset muutokset ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät 6p. 

 

Neurologia 

1. Hoidon rajaaminen neurotehohoidossa 6p. 

2. Toiminnallisten neurologisten oireiden diagnostiikka ja hoito 6p. 

3. MS-taudin oireenmukainen hoito 6p.  

4. Huntingtonin tauti 6p.  

 

Nuorisopsykiatria 

 1. Masennuksen lääkehoito nuoruusikäisillä 3p. 
 2. Melatoniinin käyttö nuorisopsykiatriassa 3p. 
 3. a) Esittele kiintymyssuhdeteoria (John Bowlby) tiiviisti ja kuvaa kiintymyssuhteiden yhteyttä psykopatologiaan.  
  b) Esittele lapsuuden kiintymyssuhdehäiriöt ICD-10:n mukaan, ja tarkastele näiden merkitystä nuorisopsykiatriassa. 3p.
 4. Antipsykoottien käyttöindikaatiot alaikäisillä suomalaisen Pharmacan mukaan. 3p. 

 

Oikeuspsykiatria 

 1. Rikoksen uusimisriskin arviointi yksilötasolla. 3p. 
 2. Klotsapiiniresistentin skitsofrenian näyttöön perustuva hoito 3p. 
 3. Persoonallisuus- ja mielialahäiriöiden merkitys oikeuspsykiatrisessa syyntakeisuuden arvioinnissa. 3p. 
 4. Sukupuolisten kohdehäiriöiden hoidontarpeen arviointi ja hoitomenetelmät 3p. 

 

Ortopedia ja traumatologia 

 1. Polven suprakondylaarinen periproteettinen murtuma 6p. 
 2. Frozen shoulder 6p. 
 3. Lonkkanivelen sijoiltaanmeno ja liitännäisvammat: diagnostiikka ja hoito. 6p. 
 4. Pes planovalgus, luokittelu ja hoito 6p. 
 5. Aneurysmaattinen luukysta (ABC) 6p. 

 

Patologia 

Esseet: 

 1. Sappiteitä affisioivan taudin pohjalta syntynyt kirroosi. Kuvaile tyypilliset morfologiset piirteet ja diagnostiikan kannalta keskeiset erikoisvärjäykset ja niiden merkitys 10p. 

2. Lasten ”blue round cell” tuumoreiden erotusdiagnostiikka 10p.  

 1. Uroteelikasvainten diagnostiikassa käytettävät immunohistokemialliset värjäykset. 10p. 
 2. Nestebiopsia. 10p. 

 

Preparaatit: 

 1. 21 v mies, jolla retromamillaarisesti kudosta, josta neulanäyte. HE värjäys. Kuvaile muutos ja anna PAD. 5p.
  2. 17 v nainen. Olkavarressa subkutaaninen tuumori, joka poistettu. Fuusiogeenipaneelissa MYH9::USP6 geenifuusio. HE värjäys. Kuvaile muutos ja anna PAD. 5p.
  3. 80 v mies. Biopsia mahalaukun tukkivasta tuumorista. HE, MLH1, c-erbB2 ja PD-L1 värjäykset.  

1.kuvaile muutos ja
2. anna diagnoosi ja
3. tulkitse erikoisvärjäysten tulos ja niiden kliininen merkitys 5p.  

Preparaatti 4. 40 v nainen. Lisämunuaisessa 3 cm halkaisijaltaan oleva tuumori. Ei hormonaalista aktiviteettia. HE, MART-1, CK-PAN, SYP ja MIB-1 värjäykset. 

1.kuvaile muutos ja
2. anna diagnoosi ja
3. kerro lisämunuaiskasvainten PAD meetingissä löydösten merkitys ja ennuste. 5p.  

 

Preparaatti 5. 79-v nainen. Märkäistä(?) vuotoa. Malignia prosessia ei ole jäänyt kiinni, benignit polyypit poistettu 4/22 hysteroskoopilla. Otettu pipelle P.k. PAD, onko mitään maligniin viittaavaa? 5p.  

Preparaatti 6. 70-vuotias aikanaan 20 askivuotta tupakoinut mies, vuodesta 2007 eturauhassyöpä, joka residivoinut. Keuhko-CT:ssä laaja muutos vasemmassa ylälohkossa ja useita metastaaseja. Otettu lineaari-ebus skoopilla imusolmukebiopsiat ensimmäiseen purkkiin alueelta 11R. Onko keuhkosyöpää vai sittenkin prostatakarsinooman metastaaseja? (HE, CK7, P40, TTF1 ja PSA värjäykset). Pk. PAD 5p.  

Preparaatti 7. 65-v nainen. Ei pitkäaikassairauksia tai säänn. lääkityksiä. Loppuvuodesta 2020 alkanut ihottuma takareisistä, etureisistä ja ihottumaa tullut myös vatsalle ja kainaloiden alle. Ei kutinaa, ei hilseilyä. Hoitokokeiluna ollut Sibicort, Ovixan ja Fungorin voide, näistä ei vastetta.  Etureisissä nyt laajemmat läiskät, vatsalla ja kainaloiden alla samaa ihottumaa. Ei hilseilyä, ei ihonpinnan reaktiota. Otettu koepala 5 mm stanssilla vas etureiden ihomuutoksesta läheltä reunaa. Pohdittu erotusdiagnostisesti granuloma annularea, ihosarkoidoosia ja morpheaa. Ihotautilääkäri suositellut vielä kysymään, onko atypiaa.  P.k. ihomuutoksen pad? (HE ja PAS värjäykset). 5p.  

Preparaatti 8. 25-v nainen. Hankala, pitkittynyt ripuli, johon liittynyt laihtumista. Ileokolonoskopiassa ei tulehduksellisia muutoksia. Distaalisessa rectumissa pieni polyyppimainen kohouma ja tämän lisäksi granuloomatyyppistä kudosta rectumin alueella linea dentatan tasossa. Koepalat rectum/linea dentata alueelta. Pk histologinen tutkimus (PAD). Näkyykö mikroskooppista koliittia, hyperplastista limakalvoa, granulomatoottista muutosta? 5p.  

 

Perinnöllisyyslääketiede 

 1. Sikiön vatsanpeitteiden sulkeutumishäiriö: etiologiset tutkimukset ja perinnöllisyysneuvonta 3p. 
 2. Muistisairauksien perinnöllisyysneuvonta. 3p. 
 3. Geneettisten laboratoriotutkimusten sivu- ja sattumalöydösten perinnöllisyysneuvonnan periaatteet. 3p. 
 4. Disentrinen Y-kromosomi: kliininen kuva ja jatkotutkimukset. 3p. 

 

Plastiikkakirurgia 

 1. Desmoidituumori: diagnostiikka ja hoito? 6p. 
 2. Alaluomiplastia: indikaatiot, menetelmät ja riskit? 6p. 
 3. Potilaallasi on esteettisellä indikaatiolla laitetut 5 vuotta vanhat rintaimplantit ja hän epäilee erilaisten oireiden perusteella itsellään BII-sairautta (Breast implant illness). Miten tutkit ja hoidat potilasta? Mitä potilaan ehdottamasta sairaudesta tiedetään? 6p. 
 4. Vastaa LYHYESTI: 6p.
  a) Atyyppinen lipomatoottinen tuumori
  b) Gustilon luokitus
  c) MorelLavalléen vaurio 

 

Psykiatria 

 1. Kognitiivisen toiminnan häiriöt skitsofreniassa 3p. 

2. Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) depression hoidossa 3p.  

3.Pakko-oireiseen häiriöön liittyviä neurobiologisia muutoksia 3p.  

 1. Dialektisen käyttäytymisterapian keskeiset terapiatavoitteet epävakaan persoonallisuuden hoidossa 3p. 
 2. Opioidikorvaushoito 3p. 
 3. Yhteydenpidon rajoittaminen mielenterveyslaissa 3p. 

 

Radiologia 

ESSEET: 

 1. COVID-19-keuhkokuumeeseen liittyvät pitkäaikaiset keuhkojen poikkeavuudet ja niiden kuvantamislöydökset 6p. 

2A) Sentraalinen aivosillan (pons) myelinolyysi- etiologia ja kuvantamislöydökset (3p) 

2B) Akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti (ADEM) (3p) 

 1. Oksenteleva vastasyntynyt - miten tutkit ja todennäköisimmät diagnoosivaihtoehdot 6p. 
 2. Kystisten munuaisleesioiden kuvantaminen ja luokittelu (Bosniak). Mitkä piirteet viittavat hyvänlaatuiseen tai pahanlaatuiseen löydökseen? 6p. 
 3. Sattumalöydökset lannerangan magneettikuvauksessa 6p. 

 

KUVAT: 

Tapaus 1. 36-vuotias nainen, joka perusterve, ehkäisynä kuparikierukka. Kolmen viikon ajan näön hämärtymistä etenkin vas. silmässä ja lievää päänsärkyä. Hakeutunut tänään silmälääkäriin joka todennut papillaturvotuksen molemmin puolin. Nyt päivystyksessä neur.statuksessa ei muuta poikkeavaa kuin selvästi turpeat papillat. 6p.  

Tapaus 2. 22-vuotias nainen, jolla 1 kk sitten polven vääntövamma, tulossa hoitoarvioon. Syväfleksio aiheuttaa hankaluutta, kävely ok. 6p.  

Tapaus 3a. Täysiaikaisena syntynyt poikalapsi, GBS neg, ei pitkää lapsivedenmenoa. Hengitys käynyt työlääksi puolen tunnin iässä, hengitys hyvin ähkivää, nasaalissa, tarvitsee lisähappea ad 30%. 

Tapaus 3b. 7v poika, joka kaatunut oikean käden varaan, nyt turvotusta oikealla kyynärvarressa. Palpoiden tuntuisi olevan radiuksen proksimaalipää pois paikaltaan, tehdään reponointimanooveri, lumpsahtaa, käy kipeää. Edelleenkään ei anna täysin flexoida kyynärpäätä. 6p.  

Tapaus 4. 43-vuotias rouva, jolla HTA. 1 kk ajan alavatsakipua, nyt pahentunut viikon sisään. Ei kuumetta, ei oksentelua. Laihtumista ja yöhikoilua ollut, ei gyn vuotoja. Lähettävässä päässä crp 216, meillä ei vielä labroja. Vatsa pehmeä, myötäävä, ei defancea, ei selkeää resistenssiä. TPR norm. värinen uloste. 6p.  

Tapaus 5. 29-vuotias nainen, jolla nyt jalkojen kipua ja nilkkojen turvotusta ollut. Kyhmyruusu muutosta sääreen tullut. Ollut yskää, limaisuutta ja väsymystä. Thx-rtg:ssä hilusalueet prominentit, ACE yli 120. Maksa-arvot olleet koholla ALAT 160, ei maksaan vaikuttavia lääkkeitä käytössä, ei ole alkoholia käyttänyt viime aikoina. 6p.  

Tapaus 6. 68-vuotias nainen, joka käynyt seulontamammografiassa. LAADI LAUSUNTO, TEE BI-RADS -LUOKITUS JA SUOSITTELE TARVITTAVAT JATKOTOIMENPITEET. 6p.  

 

Reumatologia 

 1. Myosiittien diagnostinen polku ja tärkeimmät alaryhmät 6p. 
 2. Potilastapaus. Hoidat 76-vuotiasta naista, jolla aikuistyypin diabetes ja temporaaliarteriitti, joka on todettu UÄ:n ja kliinisen kuvan perusteella 6 kk aiemmin. Ongelmana on potilaan kokema voimakas väsymys ja se, että jo normaalistuneet tulehdusarvot nousivat uudelleen (CRP 30 ja La 50), kun Prednisolon laskettiin 40 mg/vrk (aiempi annos 50 mg/vrk). Lisäksi hänellä on huono diabeteksen tasapaino (fB-gluk 7 ja HbA1c 50). Diabeteksen hoitoon hänellä on käytössä metformiini 1 gx2. Potilaalla on lisäksi toistuvasti matala lymfosyyttitaso 0.5 exp9/l.  Mitä teet? 6p. 
 3. Juveniilia idiopaattista artriittia sairastaneen potilaan hoito aikuisiällä, mitä seikkoja seurannassa ja sen järjestämisessä tulee huomioida? 6p. 
 4. Kihdin monimuotoisuus ja diagnostiikan keinot 6p. 
 5. Nivelpsoriaasin aksiaalinen tautimuoto 6p. 
 6. Aikuispotilaan IgA-vaskuliitti; kliininen kuva, diagnostiikka ja hoito? 6p. 

 

Silmätaudit 

 1. Anisokoria 6p.
  a) etiologia
  b) kuinka tutkin? 
 2. Biologiset lääkkeet uveiittien hoidossa 6p.
  a) mitä tulee huomioida ennen biologisen lääkkeen aloitusta?
  b) yleisimmät biologiset lääkkeet lääkkeet ja annostelu uveiitin hoidossa
  c) jos vaste ei ole riittävä, kuinka toimin? 
 3. Telangiektasiat 6p.
  a) etiologia
  b) oireet ja löydökset
  c) erotusdiagnostiikka
  d) hoito 
 4. Herpes simplex viruksen aiheuttama uveiitti 6p.
  a) oireet ja löydökset
  b) diagnostiikka 
  c) hoito 
 5. Tersonin syndrooma 6p.
  a) etiologia
  b) oireet ja löydökset
  c) hoito 
 6. Proliferatiivinen vitreoretinopatia (PVR) verkkokalvon irtaumassa 6p.
  a) riskitekijät
  b) löydökset
  c) ennuste 

 

Sisätaudit 

 1. Diabeteksen munuaistauti – yleisyys, seuraukset ja hoito 6p. 
 2. Hoitoresistentin verenpainetaudin syyt ja diagnostiikka 6p. 
 3. Pikkukysymykset

APOC3:n merkitys dyslipidemiassa  

Pulmonaalihypertension syyt  

Sirppisoluanemia – oireet ja diagnostiikka aikuisilla 

Mille ryhmille suositellaan tällä hetkellä maksuttoman kausi-influenssarokotteen antamista?  

 1. Potilastapaus 

49-mies saapuu keskussairaalan ensiapuun hitaasti ilmestyneiden alaraajalaskimoturvotusten vuoksi. Neljä kuukautta edeltävästi hänellä oli diagnosoitu levinnyt pienisoluinen keuhkokarsinooma, johon suunniteltiin onkologista hoitoa mutta potilas ei koskaan saapunut kontrolliin. Hänellä ei ole säännöllistä lääkitystä. Viime aikoina potilas on kokenut lihasheikkoutta ja suurta vaikeutta nousta ylös seisomaan istualta. 

Ensiavussa potilas on keskivartalolihava, pyöreäkasvoinen, ruskettunut, ruumiinlämpö 36.7 Co, verenpaine 177/95 mmHg, syke 80/min ja potilas saturoi 97% huoneilmalla. Jaloissa lievää turvotusta ja mustelmia. Potilas ei kerro, että hänellä olisi kuumetta, hengenahdistusta tai kipua. 

Alaraajojen laskimoultraäänessä ei todeta syvää laskimotukosta. Laboratoriokokeissa todetaan Hb 114 (134-167), MCV 86 (82-98) trom 231 (150-360), leuk 11.6 (3.4-8.2), Na 135 (137-145), K 2.3 (3.3-4.9), Krea 94 (60-100), CRP 26 (<10), alb 32 (36-48), korsol 2337 (150-650) , INR 1.0 (0.7-1.2), gluk 15.3 (4-6), virtsan plv on normaali/puhdas. 

Mikä on työdiagnoosisi?  

Potilas otetaan osastolle. Suunnittele ensimmäisen 2-3 päivän hoito ja jatkotutkimukset.  

 

 

Suu- ja leukakirurgia  

Kysymykset: 

 1. Sydämen kroonisen vajaatoiminnan huomioiminen hammassaneerauksen yhteydessä (6p)
  a) Mikä on NYHA-luokitus ja mitkä ovat NYHA-luokkien oireet 
  b) Tulehduskipulääkkeiden käyttö postoperatiivisesti perusteluineen?
  c) Kipulääkitys postoperatiivisesti? 
 2. Sylkikivitauti (6p)
  a) Etiologia ja patogeneesi?
  b) Subjektiiviset oireet?
  c) Kliiniset löydökset?
  c) Diagnostiikka?
  d) Hoitovaihtoehdot? 
 3. Luettele ranskalaisin viivoin mikrovaskulaarirekonstruktiovaihtoehdot alaleuan laajoissa kudospuutoksissa (6 p)

Monivalinnat:
Oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä. Väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. Mikä väitteistä on totta? 

1.Odontogeeninen myksooma
– resorboi usein hampaan juuria
– voi kuvautua radiologisissa tutkimuksissa unilokulaarisena
– edellyttää parathormonin määritystä
– voi metastasoida, mutta vain paikallisesti kaulan alueelle
– todetaan yleensä 50–60-vuotiailla aikuisilla 

 1. Alaleukamurtuman leikkaushoidossa bikortikaaliruuveja käytetään
  – kun luun paksuus on yli 1 cm:n
  – ”load-bearing” -tekniikassa
  – ”load-sharing” -tekniikassa
  – kun murtuma on dislokoitunut yli luun paksuuden verran
  – kun käytetään lukkoruuveja 
 2. Aikuisella silmäkuopan pituus silmäkuopan anteriomediaaliselta reunalta näköhermon luiseen kanavaan (anteroposteriorisessa suunnassa) on noin
  – 45 mm
  – 55 mm, mutta anterolateraalisesti mitattuna etäisyys on noin 10 mm vähemmän
  – 55 mm
  – pituus vaihtelee aikuisella yksilöllisesti 30–60 mm välillä
  – 35 mm 
 3. A-hemofiliapotilaan hampaiston saneerauksessa huomioidaan, että
  – A-hemofilia on aina kohtalainen tai vakava hemofilia
  – A-hemofilia on harvoin vakava
  – pääsääntöisesti tavallista hampaanpoistoa edeltävästi kontrolloidaan perusverenkuva sekä tromboplastiiniaika, ja poisto tehdään hyvän paikallisen hemostaasin turvin
  – hyytymishäiriö johtuu hyytymistekijä VIII:n puutoksesta tai sen toiminnan vajauksesta vuotoriski on vähäinen, jos hampaanpoisto tehdään hyvän paikallisen hemostaasin turvin, ja potilaalle annetaan toimenpiteen yhteydessä ja sen jälkeen peroraalinen tai suonensisäinen traneksaamihappolääkitys 

 

 1. Pääsääntöisesti hammasperäisissä infektioissa kirurgisen hoidon tukena
  – I-polven kefalosporiinit metronidatsoliin yhdistettynä ovat tehokkaampia kuin fenoksimetyylipenisilliini metronidatsoliin yhdistettynä
  – klindamysiinin käyttöön ei liity bakteeriresistenssiongelmaa Suomessa, jos sen annostiheys on 4 kertaa vuorokaudessa
  – doksisykliinilla voidaan pitkittyneissä infektioissa parantaa penisilliinien bakterisidistä vaikutusta
  – fenoksimetyylipenisilliiniin ei liity Suomessa kliinisesti merkittävää bakteeriresistenssiongelmaa
  – fenoksimetyylipenisilliini on tehoton 
 2. Tyypillinen hammasperäisen syvän kaulapaiseen aiheuttaja on
  – Porfyromonas gingivalis
  – Streptococcus pyogenes
  – Streptococcus anginosus
  – Candida albicans
  – Stafyloccus aureus 
 3. Juveniilin leukanivelartriitin paikallishoidossa
  – intra-artikulaariset pistokset ovat hyvä hoitomuoto kaikenikäisillä potilailla, etenkin jos ainoa elimistön niveltulehdus sijaitsee leukanivelessä
  – hyaluronidihappopistoksin saavutetaan hyvä vaste 6 kk seurannassa
  – hyalyronidihappopistosten ja kortisonipistosten yhdistelmällä saadaan hyvä hoitovaste 6 kk seurannassa verrattuna niiden pistämiseen erikseen
  – intra-artikulaariset kortisonipistokset ovat kontraindisoitu kasvuikäisellä, sillä niiden on todettu vähentävän alaleuan kasvua
  – hyaluronidihappopistoksin saadaan hyvä hoitovaste 6 kk seurannassa, jos hoitoon liitetään tulehduskipulääke 
 4. Leukoplakioiden malignisoitumisriskiä ei lisää
  – muutoksen laajuus (> 200 mm2)
  – korkea ikä
  – ei-homogeeninen kliininen kuva
  – dysplasia ja sen vaikeusaste
  – miessukupuoli 
 5. Osteoradionekroosin yhtenä hoitovaihtoehtona ei ole
  – tulehtuneen luun poisto
  – paikallinen hepariinihoito yhdistettynä systeemihoitoon (pienimolekyylinen hepariini)
  – mikrovaskulaariset kudossiirteet
  – radikaalileikkaus
  – nekroottisen luun poisto 

10.Suun punajäkälän hoidossa on huomioitava, että
– tutkimusnäytön perusteella kalsineuriinin estäjiin liittyy syöpäriski suun limakalvoilla käytettynä
– noin puolella – kahdella kolmasosalla potilaista on myös suun hiivasieni-infektio
– punajäkälädiagnoosin varmentamiseksi näyte on suositeltavaa ottaa limakalvon haavauma-alueelta
– systeemihoito kortikosteroidilla on usein suositeltavaa paikallishoidon tukena
. paikalliset kalsineuriinin estäjät (takrolimuusi, pimekrolimuusi ja siklosporiini), paikalliset tai systeemiset retinoidit, PUVA, fotodynaaminen hoito tai laserhoito eivät ole osoittautuneet kortikosteroideja paremmiksi oireiden lievittäjiksi 

 1. Suusyövän diagnostiikassa
  – Suun irtosolunäytteen diagnostinen herkkyys on hyvä.
  – Jos tarvitaan apua kudosnäytekohdan valintaan, erikoissairaanhoidossa voidaan käyttää toluidiinisinivärjäystä, kudoksen autofluoresenssitutkimusta tai narrow band imaging -tekniikkaa.
  – Suun limakalvomuutoksesta otetaan kudosnäyte epäilyttävimmästä kohdasta siten, että vältetään nekroottisia tai haavan keskialueita.
  – Läpimitaltaan alle 1 cm:n muutos voidaan yleensä poistaa kokonaan, jos se on mahdollista tehdä leikattavan alueen toimintaa vaarantamatta.
  – Kudosnäytteen tulee diagnoosin varmistamiseksi olla riittävän suuri (halkaisijaltaan noin 6–8 mm ja syvyydeltään vähintään 5 mm). 
 2. Suusyöpäpotilailla
  – Mukosiitti kehittyy lähes kaikille sädehoitoa saaville.
  – Potilaita tulee ohjeistaa omaseurantaan, sillä osa uusiutuneista suusyövistä löydetään potilaan itsensä toteamien oireiden perusteella.
  – Varhain todetut residiivit (T1–T2) voidaan usein hoitaa sädehoidolla tai kemosädehoidolla, mikäli kaulastatus on (N0).
  – Hoidossa pyritään ensisijaisesti kuratiiviseen hoitoon.
  – Potilaalla on noin 30–40 % suurempi vaara saada toinen syöpä (suun, hengitysteiden ym. alueelle) kuin terveellä väestöllä. 

 

Syöpätaudit 

1. Non seminoottisen kivessyövän hoito 10p.  

2. Aivometastaasien sädehoito 10p.  

3. Oncotype DX rintasyövän lääkehoidon hallinnassa 10p.  

4. Selitä seuraavat kliinisten lääketutkimusten päätemuuttujat ja arvioi miten hyvin ne mittaavat hoidon todellista hyötyä: PFS, DSS, DFS, EFS,  OS, netsurvival, DOR, CR, PR, RR, HR 10p.  

 

Terveydenhuolto 

 1. Hyvinvointialueiden yksi tärkeimmistä tavoitteista on tarjota palveluja väestön tarpeen mukaisesti niin, että saavutetaan terveyshyötyä. Mitä eri asioita terveyshyödyn saavuttaminen edellyttää, kun ajattelet asiaa
  a) potilaan näkökulmasta
  b) palvelun tuottajan näkökulmasta
  c) maksajan näkökulmasta 
 2. Persoonallisuus suuntaa mm sitä, miten ihminen käsittelee ongelmiaan. Kirjallisuudesta on näyttöä, että hoitohenkilökunnan persoonallisuudella on merkitystä koettuun työtyytyväisyyteen ja työuupumukseen. Minkälaisia työntekijän ominaisuuksia on tutkimuksissa yhdistetty työuupumukseen (määrittele myös, mitä pidät työuupumuksena) ja toisaalta työtyytyväisyyteen? 6p. 
 3. Potilastietojen käsittelyn pääperiaatteet ja keskeisin lainsäädäntö. Arvioi lisäksi lyhyesti, mitä uutta tuo mukanaan 30.6.2023 voimaan tuleva STM asetus käyttöoikeudesta asiakastietoon (825/2022)). 6p. 
 4. Selitä epidemiologian / terveystaloustieteen termit: a) spesifisyys, b) ilmaantuvuus, c) syy-yhteys, d) tapaus-verrokki-tutkimus, e) vaihtoehtoiskustannus, f) palvelun kysyntä 6p. 

 

Työterveyshuolto 

 1. Mitkä ovat työterveyshuollon keinot edistää päivystävien lääkäreiden terveyttä ja työkykyä? Kuvaa neljä (4) tärkeintä työterveyshuollon toimenpidettä. 6p. 
 2. Sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointi etävastaanotolla (Käypä hoito -suositus) Toimit työterveyshuollossa lääkärinä. Työskentelypaikkakunnallasi Mansikkamaalla on paljon ulkomaisia marjanpoimijoita. Tiimisi työterveyshoitajan vastaanotolla oli maanantaina aamupäivällä ollut Makoisat marjat -yrityksen uusi ukrainalainen työntekijä Artem, joka puhuu huonosti englantia. Vastaanotolle hän oli tullut selkäkivun takia. Se oli hänen arvionsa mukaan johtunut huonoista työasennoista. Työterveyshoitaja oli kirjoittanut 3 päivää sairaslomaa ja kehottanut ottamaan Buranaa. Potilas oli myöhemmin soittanut perään, että työnantaja vaatii lääkärintodistuksen.
  a. Työterveyshoitaja on saanut järjestettyä potilaalle etävastaanottoajan sinulle vielä maanantai-iltapäivälle. Kirjoitatko SVA-todistuksen? Perustele.
  b. Mitä työterveyslääkärin pitää ottaa huomioon arvioidessaan sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa etävastaanotolla? 6p.  

 3. Työkyvyn tukemisen sosiaalivakuutusta koskevat lakimuutokset 1.1.2023 liittyen osasairauspäivärahaan ja työterveyshuoltolain mukaiseen työkokeiluun.  
a. kuvaa em. muutokset ja b. pohdi em. etuuksien merkitystä osana työterveysyhteistyötä. 6p.  

 1. Ärsytysastma ammattitautina: keskeiset altisteet ja niiden vaikutukset, altistumistilanteet, riskialat, kliininen kuva ja diagnostiikan periaatteet. 6p. 
 2. Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (sairauspoissaolotodistus jne.) työpaikalla: keskeinen lainsäädäntö ja toimintaperiaatteet. Kuvaa lyhyesti. 6p. 
 3.  Lue seuraava abstrakti. Vastaa kysymyksiin (a-c) 6p. 

Aanesen et al. OEM 2023. Effectiveness of adding motivational interviewing or a stratified vocational advice intervention to usual case management on return to work for people with musculoskeletal disorders: the MI-NAV randomised controlled trial. 

Abstract 

Objectives To evaluate if adding motivational interviewing (MI) or a stratified vocational advice intervention (SVAI) to usual case management (UC), reduced sickness absence over 6 months for workers on sick leave due to musculoskeletal disorders. 

Methods We conducted a three-arm parallel pragmatic randomised controlled trial including 514 employed workers (57% women, median age 49 (range 24–66)), on sick leave for at least 50% of their contracted work hours for ≥7 weeks. All participants received UC. In addition, those randomised to UC+MI were offered two MI sessions from social insurance caseworkers and those randomised to UC+SVAI were offered vocational advice from physiotherapists (participants with low/medium-risk for long-term sickness absence were offered one to two sessions, and those with high-risk were offered three to four sessions). 

 Results Median sickness absence was 62 days, (95% CI 52 to 71) in the UC arm (n=171), 56 days (95% CI 43 to 70) in the UC+MI arm (n=169) and 49 days (95% CI 38 to 60) in the UC+SVAI arm (n=169). After adjusting for predefined potential confounding factors, the results showed seven fewer days in the UC+MI arm (95% CI −15 to 2) and the UC+SVAI arm (95% CI −16 to 1), compared with the UC arm. The adjusted differences were not statistically significant. 

Conclusions The MI-NAV trial did not show effect on return to work of adding MI or SVAI to UC. The reduction in sickness absence over 6 months was smaller than anticipated, and uncertain due to wide CIs. 

 1. Mitä tässä tutkittiin?
  b. Miksi johtopäätöksissä sanotaan, että interventioilla ei havaittu toivottuja vaikutuksia?
  c. Tutkimuksen alussa osallistujat täyttivät kyselyn. Yleisesti ottaen: mitkä ovat kyselytutkimusten edut ja haasteet työterveyden tutkimuksessa? 

 

Urologia 

 1. Primaaristi etäpesäkkeinen hormonisensitiivinen eturauhassyöpä 5p. 
 2. Penisproteesi erektiohäiriön hoitona – indikaatiot, tekniikat ja hoitotulokset 5p. 
 3. Neuromodulaatio urologisten sairauksien hoidossa 5p. 
 4. Uretrastriktuura: diagnostiikka, hoito ja tulokset 5p. 
 5. Eturauhasen liikakasvun ”uudet” endoskooppiset hoidot (ei TURP, ei laser). 5p. 

 

Verisuonikirurgia 

 1. Akuutti mesenteriaali-iskemia. 6p. 
 2. Poplitea-valtimon aneurysma. 6p. 
 3. Best-CLI-tutkimus: tutkimusasetelma ja keskeiset löydökset. 2p. 
 4. Hemodialyysifistelin aiheuttaman käsi-iskemian hoito. 2p. 
 5. Laskimoperäisen säärihaavan hoitostrategia. 2p. 

 

Yleiskirurgia 

 1. Potilaana on 40-vuotias nainen, struuma, ei säännöllistä lääkitystä, obeesi, elektiivinen sektio Pfannenstiehl-viillosta tehty, ei tupakoi. Potilas tulee päivystykseen, kun 2 päivää sitten alkanut huono olo, pahoinvointi, kuume yli 38 ja alavatsakipu vasemmalla, mutta kipu tuntuu myös kauttaaltaan mahalla. Kivun kuvaa tällä hetkellä luokkaa VAS 7-8.  Potilaan mukaan edelliskerralla mahakipu ollut hieman lievempää, VAS 5 luokkaa. Tutkittaessa ulosteen väri ja koostumus normaalit. Vatsa palpoiden pehmeä, myötäävä, voimakas aristus vasemmalla alavatsalla, lievemmin kauttaaltaan alavatsalla. Suoliäänet tavanomaiset. Yskiminen sattuu vatsaan. Laboratoriokokeissa: Hb 133, Leuk 14.5, CRP 99, Neutrofiilit 11.6, Na 139, K 4.0, Kreatiniini 56, ALAT 19, AFOS 77, S-Amyl 36, PLV puhdas.         
  A. Kerro työdiagnoosi ja mahdolliset diagnoosivaihtoehdot?
  B. Kerro lyhyesti hoitovaihtoehdot asettamallesi työdiagnoosille?
  C. Mitä jatkotutkimuksia pyydät tehtäväksi? 6p.  
 2. Ihomelanooman ja sen imusolmukemetastaasien leikkaushoito; kerro olennaiset asiat vuonna 2022 päivitetystä kansallisesta hoitosuosituksesta. 6p. 
 3. Neoadjuvantti hoito rintasyövässä ja sen vaikutus kirurgiseen hoitoon ja hoidon suunnitteluun Neoadjuvant behandling vid bröstcancer och dess påverkan på kirurgisk behandling och planering av kirurgi 6p. 
 4. Medullaarisen kilpirauhassyövän hoito. 6p. 
 5. Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen akuuttien verenvuotojen diagnostiikka ja hoitovaihtoehdot. 6p. 

 

Yleislääketiede 

 1. Terveyskeskusvastaanotollesi tulee määräaikaiskontrolliin 61-vuotias taksinkuljettaja, jolla on anamneesissa tyypin 2 diabetes, lievä taustaretinopatia sekä sepelvaltimotauti. Hän lopetti tupakoinnin sepelvaltimoiden pallolaajennuksen jälkeen pari vuotta sitten. Alkoholia hän käyttää noin 2–4 viikkoannosta. Rintakipua tai hengenahdistusta ei ole esiintynyt. Lääkityksenä: metformiini 1 g 1×2, sitagliptiini 100 mg 1×1, atorvastatiini 40 mg 1×1, losartaani 100 mg 1×1, amlodipiini 5 mg 1×1, bisoprololi 5 mg 1×1, ASA 100 mg 1×1.

 Laboratoriokokeissa: HbA1c 62 mmol/mol (7,8 %), LDL 1,9 mmol/l, U-AlbKre 0,9 mg/mmol, Krea 103 µmol/l (GFR 67 ml/min/1,73 m²), Na 139 mmol/l, K 4,1 mmol/l, ALAT 34 U/l, Hb 145 g/l. EKG ei ajankohtaista. Verenpaineen kotiseurannan keskiarvo on 122/78 mmHg, syke 63/min. Paino 100 kg, pituus 178 cm, BMI 32 kg/m2. 

Miten käytät 30 minuutin vastaanottoajan, jotta käynti tuottaisi mahdollisimman paljon terveyshyötyä? Millaiset tavoitteet asettaisit hoidolle?  6p.  

 

 1. Mitä terveydenhuoltolaki sanoo potilaan oikeudesta kiireettömässä hoidossa valita hoitopaikkansa ja/tai hoitavan lääkärinsä? 6p. 

3a. Vastaanotollasi on 50-vuotias terve tupakoimaton mies ajoterveystarkastuksessa (ryhmä 2). Hän pyytää PSA-testausta. Eturauhasen tunnustelulöydös on normaali. Miten etenet asiassa? 6p.
b. 60-vuotias terve mies on käynyt yksityislaboratoriossa otattamassa PSA:n, joka on 1,5 µg/l. Tunnettuja eturauhassyövän riskitekijöitä ei ole. Eturauhasen tunnustelulöydös on normaali. Miten suunnittelet jatkoa?
 c. Mitä tekijöitä yleensä otat huomioon ja mitä kerrot potilaallesi, kun keskustelet hänen kanssaan PSA-testauksesta? 

4 a. Pohjoismaiset yleislääketieteen ydinarvot ja periaatteet julkaistiin suomeksi vuonna 2022. Yhtenä ydinarvona ja periaatteena on: Sitoudumme koulutukseen, tutkimukseen ja laadun kehittämiseen. Mitä tämä tarkoittaa? 6p.  

 1. Selitä lyhyesti:
  Preventioparadoksi
  Negatiivinen ennustearvo